Навчальні видання. Каразінський банківський інститут

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Професійний бізнес-кейс : методичні рекомендації з проведення практичних занять
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Азаренкова , Галина Михайлівна; Оніщенко , Ірина Олександрівна
  Видання містить рекомендації щодо розв'язання та презентації бізнес–кейсів для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Розкрито сутність основних етапів процедур розв'язання та презентації бізнес-кейсів. Увагу приділено рекомендаціям щодо організації підготовки студентів до захисту власних бізнес-кейсів.
 • Документ
  Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни «Банківська система (рівень С ̶ Банківські операції ІІ)» для студентів спеціаль- ностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Вядрова, Надія Григорівна
  Видання містить рекомендації щодо формування у студентів практичних знань про функціонування банків, засвоєння теоретичних засад та методології проведення банківських операцій і надання банківських послуг, набуття практичних навичок виконання банківських операцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Документ
  Банківська система (рівень С − Банківські операції ІІ) : конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Вядрова, Надія Григорівна
  Видання містить лекційний матеріал щодо формування базових знань з банківських операцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Банківська справа та фінансовий консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Увагу приділено актуальним питанням діяльності банківських установ, функцій, порядку створення, механізму здійснення банківських операцій та послуг, інноваційних підходів до оцінювання діяльності, проблем законодавчого регулювання банківської діяльності в Україні.
 • Документ
  Фінанси : навчально-методичний посібник до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Погореленко , Наталія Петрівна; Pohorelenko , Nataliia Petrivna
  Видання містить рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи, які складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, і містить загальні положення, програму навчальної дисципліни, навчальне методичне забезпечення дисципліни (у тому числі: методичні рекомендації до вивчення тем, методичні рекомендації до семінарських і практичних занять, контрольні тести та діагностичні завдання до тем дисципліни, методичні рекомендації до змістовних складових форм поточного контролю, перелік питань до складання екзамену, критерії оцінки знань з дисципліни, рекомендована література).
 • Документ
  Гроші і кредит : методичні рекомендації до виконання курсової роботи
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Погореленко , Наталія Петрівна; Pohorelenko, Nataliia Petrivna
  Видання містить рекомендації щодо виконання курсової роботи, які складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, загальні положення, 3 розділи, які містять опис структури курсової роботи, керівництва та захисту курсової роботи, оформлення курсової роботи та додатки.
 • Документ
  Фінанси підприємств : методичні рекомендації до виконання курсової роботи
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) Гнип, Наталія Олексіївна
  Видання містить рекомендації щодо виконання курсової роботи, які складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, загальні положення, 3 розділи, у яких подано опис структури курсової роботи, керівництва та захисту курсової роботи, оформлення курсової роботи та додатки.