eKhNUIR - Electronic Kharkiv National University Institutional Repository

ISSN 2310-8665

Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

eKhNUIR - відкритий електронний архів академічних текстів, який наповнюється матеріалами наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами, працівниками, докторантами, аспірантами, студентами університету.

eKhNUIR - an open electronic archive of academic texts that contains resources for scientific and educational purposes created by scientists, lecturers, staff, doctoral students, postgraduates, and university students.

Положення про eKhNUIR Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Інструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів в eKhNUIR

Авторський договір про передачу невиключного права на використання твору

З усіх питань просимо звертатися: ekhnuir@karazin.ua

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 20 з 37

Нові надходження

Документ
Зовнішня політика України: методичні рекомендації до виконання курсової роботи (для здобувачів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»)
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Парфіненко, Анатолій Юрійович; Parfinenko, Anatoliy
Видання містить основні вимоги до написання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Зовнішня політика України», яка вивчається здобувачами спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії». Детально висвітлено процедуру вибору теми дослідження, особливості роботи з науковою літературою, змістовне наповнення кожного з розділів курсової роботи. Наведено приклади оформлення різних елементів роботи.
Документ
Human Physiology : laboratory manual for self-preparation of 2nd year students of the School of medicine in the discipline «Physiology»
(Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2024) Sherstyuk, Sergey O.; Nakonechna, Svitlana A.; Havrylenko, Anna V.; Шерстюк, Сергій Олексійович; Наконечна, Світлана Анатоліївна; Гавриленко, Анна Володимирівна
The practicum for students of the 2nd year of study in the discipline "Physiology" is developed in accordance with the current programs in physiology for students of medical faculties of universities. The guide is intended for students' work during preparation for classes in the "Physiology" course. Recommendations for the implementation of practical work are provided for each topic, a list of practical skills and control questions has been developed. The topics are illustrated with pictures and diagrams, which facilitate the perception of the material and contribute to its better assimilation. For students of the Faculty of Medicine.
Документ
Фізіологія людини : практикум для самостійної роботи студентів медичного факультету 2-го року навчання з дисципліни «Фізіологія» зі спеціальності 222 «Медицина»
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Шерстюк, Сергій Олексійович; Наконечна, Світлана Анатоліївна; Іваненко, Марина Олегівна; Sherstyuk, Sergey O.; Nakonechna, Svitlana A.; Ivanenko, Maryna O.
Практикум для студентів 2-го курсу навчання з дисципліни «Фізіологія» розроблений у відповідності з діючими програмами з фізіології для студентів медичних факультетів університетів. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Фізіологія». До кожної теми надані рекомендації до виконання практичних робіт, розроблений перелік практичних навичок та контрольних питань. Теми проілюстровані малюнками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Для студентів медичного факультету.
Документ
Медична біологія : у 2 ч. Ч. 2 : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів медичного факультету 1-го року навчання з дисципліни «Медична біологія» спеціальності 222 «Медицина»
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Шерстюк, Сергій Олексійович; Зотова, Алла Борисівна; Наконечна, Світлана Анатоліївна; Панов, Станіслав Ігорович; Діб, Діана Фатхаллах; Sherstyuk, Sergey O.; Zotova, Alla B.; Nakonechna, Svitlana A.; Panov, Stanislav I.; Dib, Diana F.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Медична біологія» розроблені у відповідності з діючими програмами з генетики людини для студентів медичних факультетів університетів. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Медична біологія». До кожної теми наведені перелік практичних навичок та контрольних питань. Теми проілюстровані малюнками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Матеріали дають змогу сформувати у студентів правильне розуміння закономірностей генетики та паразитології, забезпечити сучасний рівень знань загально біологічних закономірностей і рівнів організації живого, положення людини в системі природи, особливостей людини як біологічної та соціальної істоти та її взаємин із навколишнім середовищем. Для студентів медичного факультету.
Документ
Медична біологія : у 2 ч. Ч. 1 : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів медичного факультету 1-го року навчання з дисципліни «Медична біологія» спеціальності 222 «Медицина»
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Шерстюк, Сергій Олексійович; Зотова, Алла Борисівна; Наконечна, Світлана Анатоліївна; Панов, Станіслав Ігорович; Діб, Діана Фатхаллах; Sherstyuk, Sherstyuk; Zotova, Alla B.; Nakonechna, Svitlana A.; Panov, Stanislav I.; Dib, Diana F.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Медична біологія» розроблені у відповідності з діючими програмами з генетики людини для студентів медичних факультетів університетів. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Медична біологія». До кожної теми наведені перелік практичних навичок та контрольних питань. Теми проілюстровані малюнками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Матеріали дають змогу сформувати у студентів правильне розуміння закономірностей генетики та паразитології, забезпечити сучасний рівень знань загально біологічних закономірностей і рівнів організації живого, положення людини в системі природи, особливостей людини як біологічної та соціальної істоти та її взаємин із навколишнім середовищем. Для студентів медичного факультету.