eKhNUIR - Electronic Kharkiv National University Institutional Repository

ISSN 2310-8665

Електронний архів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

eKhNUIR - відкритий електронний архів академічних текстів, який наповнюється матеріалами наукового та навчально-методичного призначення, створених науковцями, викладачами, працівниками, докторантами, аспірантами, студентами університету.

eKhNUIR - an open electronic archive of academic texts that contains resources for scientific and educational purposes created by scientists, lecturers, staff, doctoral students, postgraduates, and university students.

Положення про eKhNUIR Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Інструкція з реєстрації користувача та розміщення матеріалів в eKhNUIR

Авторський договір про передачу невиключного права на використання твору

З усіх питань просимо звертатися: ekhnuir@karazin.ua

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Зараз показуємо 1 - 20 з 37

Нові надходження

Документ
Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Податки та податкова система» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Стеценко, Тетяна Володимирівна; Stetsenko, Tetiana
Методичні рекомендації складено для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У методичних рекомендаціях подано навчальні, методичні та довідкові матеріали, необхідні для самостійної роботи, визначено зміст завдань, вимоги щодо оформлення, порядку їх представлення та оцінювання. Методичні рекомендації можуть бути застосовані у навчальному процесі з дисциплін, тематика яких пов’язана з актуальними проблемами податкових систем та розрахунками податкових зобов’язань.
Документ
Методика викладання економічних дисциплін в школі : навчально-методичний посібник
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Добровольська, Наталія В’ячеславівна; Dobrovolska, Nataliia Viachaslavivna
Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін в школі» як однієї з важливих у циклі підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), освітньо-професійної програми «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, структуру курсу, розширені плани лекцій з опорними схемами, завдання до практичних занять, перелік тем для самостійної роботи, питання для поточного та підсумкового контролів знань і вміньтарекомендовану літературу за тематикою навчальної дисципліни.
Документ
Синдром тривалого здавлювання : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни «Загальна хірургія»
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Васильєв, Дмитро Володимирович; Матвєєнко, Марія Сергіївна; Козлова, Тетяна Владиславівна; Vasilev, Dmytro V.; Matvieienko, Mariia S.; Kozlova, Tetiana
Постійне оновлення медичної інформації потребує, в свою чергу, постійну актуалізацію сучасної навчально-методичної літератури, особливо щодо тем, які мають важливе практичне значення для надання необхідної медичної допомоги постраждалим в обставинах військового часу. Представлені методичні рекомендації присвячені саме такій темі - синдрому тривалого здавлювання, який нерідко виникає внаслідок катастроф як цивільного часу, так і супроводжує багато наслідків бойових дій у військовий час. Дані методичні вказівки в своїй структурі містять всі необхідні розділи, а саме: базові знання, вміння та навички, що необхідні для вивчення теми, вступ, патогенез захворювання, сучасні аспекти діагностики, профілактики і лікування синдрому тривалого здавлювання, як на догоспітальному, так і на госпітальному етапах, можливі ускладнення синдрому тривалого здавлювання, тести для самоконтролю з еталонами відповідей, а також, рекомендовану літературу та посилання на інтернет ресурси. Робота дозволить здобувачам вищої освіти краще розуміти механізми розвитку цього стану, та правильно надавати необхідну допомогу з урахуванням всіх ланок патогенезу цього захворювання. Слід зауважити, що вся медична інформація в даних рекомендаціях відповідає сучасній науково-доказовій базі та використовується в усіх розвинених країнах.
Документ
Російсько-українська війна та російський гібридний вплив на Західних Балканах
(Львів-Торунь : Liha-Pres, 2024-03-03) Парфіненко, Анатолій Юрійович; Parfinenko, Anatoliy
Гібридна війна стала новою формою глобального протистояння у сучасному геополітичному середовищі, сформованому кризою ліберального світового порядку, конфронтацією між демократичними державами та авторитарними режимами, ревізіоністськими прагненнями автократій створити багатополярний світ. Росія виступає сьогодні безпосередньою загрозою міжнародній системі, разом з іншими ревізіоністськими державами, Китаєм, Іраном, КНДР, вона прагне сформувати світ, протилежний демократичним цінностям. В умовах розгортання конвенційної війни проти України, Кремль життєво зацікавлений відвернуту увагу Заходу від підтримки України. Тому спроби дестабілізації безпекової ситуації, створення нових «гарячих точок» стали наріжнем каменем гібридного впливу Росії. Одним з таких регіонів є Західні Балкани. Гібридний вплив Кремля на Західних Балканах має на меті як мінімум наступні цілі: утвердження Росії як «великої держави», з якою мають «рахуватися» західні партнери; збереження невирішених територіальних конфліктів, які завжди можна використати у протистоянні з Заходом; перешкоджання євроатлантичній інтеграції та ін. Робиться висновок, що російсько-українська війна не тільки вплинула на зростання проросійських настроїв в Західних Балканах, але й насправді знизила потенційну спроможність Кремля виступати арбітром у вирішення балканських справ. Війна в Україні активізувала євроатлантичну інтеграцію не тільки в країнах Східного партнерства, а й у Західних Балкан. Прискорений вступ країн регіону до НАТО та ЄС розглядається сьогодні як єдиний запобіжник підриву демократичного порядку в Європі.
Документ
Право соціального забезпечення: матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів
(Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Божко, Дар’я Валеріївна; Хабарова, Тетяна Володимирівна; Bozhko, Daria; Khabarova, Tetiana
Матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів містять тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки до семінарських занять, матеріали до самостійної роботи студентів, критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях. Рекомендовано для студентів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 «Право», державно-правового профілю.