Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти. Навчально-науковий інститут "Фізико-технічний факультет"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Комп’ютерне моделювання взаємодії тілорону та молнупіравіру з модельними мембранами та рецептор-зв’язуючим доменом спайк-білка SARS-CoV-2
  (2022-12-21) Брюховецька, Єлизавета
  Пандемія COVID-19, яка спричинена важким гострим респіраторним синдромом, вірусом (SARS-CoV-2), новим коронавірусом із групи CoV, стала серйозною загрозою для громадського здоров’я. На момент написання цієї роботи навесні 2022 року в усьому світі було інфіковано понад 498 мільйонів людей, і, на жаль, майже 6.2 мільйона людей померли. Три нових коронавіруси з’явилися як збудники інфекційних захворювань людини протягом останніх двадцяти років. Як свідчить поява SARS-CoV-2 і SARS-CoV, коронавіруси групи 2b залишатимуться загрозою здоров’ю людей і в майбутньому. Сімейство SARS-подібних CoV від кажанів є зоонозними вірусами, здатними розмножуватись в клітинах дихальних шляхів людини, розпізнаючи рецептори ангіотензин-перетворюючого ферменту 2 (ACE2), і демонструють варіації в послідовності генів вакцини, а також терапевтичні цілі. Тому, щоб подолати нинішню глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я і підвищити готовність до майбутніх пандемій, потрібна розробка ліків і вакцин, які є більш ефективними проти РНК-вірусів високого ризику. Противірусні низькомолекулярні агенти можуть діяти кількома шляхами, наприклад, впливати на процес реплікації вірусу, пригнічувати виробництво нових вірусних частинок, інгібувати кодований вірусом фермент або блокувати проникнення вірусу в клітини хазяїна. Зараз багато противірусних препаратів оцінюються в ході клінічних випробувань на людях для лікування COVID-19, включаючи препарати, активними агентами яких є молнупіравір та тілорон, які ми будемо розглядати в цій роботі.
 • Документ
  Дослідження методом комп'ютерного моделювання накопичення медичного радіонукліду 103Pd при взаємодії протонів з ізотопами срібла
  (2022-12-20) Григоренко, В.А .
  Отримано перерізи утворення 103Pd та інших ізотопів у реакціях пучка протонів з ізотопами срібла за допомогою коду Talys 1.95. Побудовано графіки для порівняння результату з програмою Medical Isotope Browser. Використання моноізотопної мішені з 107Ag дозволяє збільшити вихід цільового ізотопу, зменшити вихід небажаних активних ізотопів та підвищити питому активність.
 • Документ
  Двополюсна структура Λ(1405) з ефективної теорії поля
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Лунячек, О.В.
  Проведено теоретичне дослідження резонансу Λ(1405), проаналізована його природа та властивості. Були розраховані полюси Т-матриці Λ(1405) та проведений аналіз їх впливу на фізичні спостережувані. Наведені розрахунки полюсів T-матриці дозволяють говорити про екзотичність структури данного кваркового формування (Рис. 8). Хоча й експериментально [3] було продемонстровано значну домінацію поодиноких резонансів, наявність подвійних структур, так званих кваркових молекул, було доведено не є нехтовною. У даному випадкові, Λ (1405) представлено суперпозицією однієї двох-кваркової частини та однієї трьох-кваркової.
 • Документ
  Фізичні основи магнетронного розпорошення та різновиди магнетронних систем для нанесення покриттів
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022-12-20) Верещака, Є.А.; збалансовані МРС
 • Документ
  Еволюція та критичні явища
  (2022-12-20)
  У цій дипломній роботі було розглянуто параметричну еволюцію однокомпонентного параметра порядку при спонтанному порушенні симетрії, а також нелінійні властивості параметру порядку. Аналіз критичних явищ здійснюється за допомогою калібрувального принципу. Розглянуто проблему опису спонтанного порушення симетрії для рацемічних сумішей дзеркально диссиметричних молекул. Обговорюється вплив флуктуацій поля параметрів порядку на застосовність наближення середнього поля для опису критичних явищ при спонтанному порушенні рацемімічності.