Наукові видання. Навчально-науковий інститут екології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Ecology is a priority : all-ukrainian english-speaking student conference ( march 15 15, 2024, Kharkiv, Ukraine)
  (Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University,, 2024) Максименко , Надія Василівна; Черкашина , Надія Іванівна; Maksymenko , Nadiya Vasylivna; Cherkashyna , Nadiia Ivanivna
  The publications contain the proceedings, which address the modern ecological problems and ways of their solution, applied ecological research and ecological consequences of the Russian-Ukrainian war.
 • Документ
  Територіальна організація регіональної екологічної мережі Харківської області на ландшафтній основі : монографія
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022) Максименко, Надія Василівна; Клєщ, Анастасія Анатоліївна; Квартенко, Роман Олексійович
  Монографія є результатом наукового дослідження, у якому на основі аналізу структури ПЗФ Харківської області розроблено шляхи оптимізації територіальної організації регіональної екологічної мережі на ландшафтній основі. Для кожного адміністративного району області створено цифрові крос-масштабні карти екологічної мережі на гіпсометричній основі та розроблено прогнозні карти структури регіональної екологічної мережі території районів області на ландшафтній основі. Удосконалено комплексну характеристику ландшафтів Харківської області на основі оновленого фізико-географічного районування території України. Результати ландшафтно-екологічних досліджень, викладені в монографії, можуть бути використані спеціалістами для розбудови екологічної мережі Харківської області, а також під час викладання дисциплін «Формування екомережі», «Ландшафтна екологія», спецкурсу «Ландшафтно-екологічне планування заповідних територій» та інших за ОПП «Заповідна справа».
 • Документ
  Ecology is a priority
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023)
  Видання містить матеріали, які стосуються сучасних екологічних проблем та шляхів їх вирішення, прикладних екологічних досліджень та екологічних наслідків війни.
 • Документ
  Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : міжнародна інтернет-конференція (2 ; 2023 ; Харків) : збірник тез доповідей
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023)
  Збірник складають тези доповідей, у яких розглянуто актуальні напрямки формальної та неформальної освіти у заповідній справі; проблеми та перспективи розвитку заповідної справи Україні і світі в умовах глобальних кліматичних змін; моніторингу довкілля: сучасний стан, перспективи та міжнародний досвід; вплив військових дій на довкілля та шляхи повоєнної ревіталізації природних комплексів; освітні інновації у моніторингу стану навколишнього середовища.
 • Документ
  Transormations in contemporary society: social aspects
  (Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017) Shulika, B.; Nekos, A.; Porvan, A.; Vysotska, O.; Zubkova, L.
  У монографії надається аналіз адаптаційних підходів щодо підготовки дітей до змін у сучасному суспільстві. Описуються особливості соціальних комунікацій, що аналізують умови трансформації у суспільстві. Приділяється особлива увага проблемам формування національної свідомості. В монографії представлені дослідження проблем формування творчої особистості в умовах соціальних трансформацій. Зокрема, питання щодо врахування сучасних проблем молоді і її місцезнаходження в суспільстві, що створює фон цілеспрямованого розвитку інтеграції поколінь, який забезпечує ефективну соціалізацію і формування. Проаналізовано ситуацію розвитку особистості дитини в нестаціонарному і нестійкому середовищі. Визначено соціальні аспекти формування творчої особистості студента в процесі музичної та навчальної діяльності, особливості діяльності психологічної служби.
 • Документ
  Звіт про науково-дослідну роботу: Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки. Система еколого-економічної оцінки збитків та витрат на попередження і ліквідацію наслідків природних та техногенних катастроф (аварій)
  (2018) Тітенко, Г.; Некос, А.; Крайнюков, О.; Пеліхатий, М.; Максименко, Н.; Уткіна, К.; Кочанов, Е.; Буц, Ю.; Баскакова, Л.; Кривицька, І.; Широкоступ, С.; Медведєва, Ю.; Пономаренко, П.; Дементєєва, Я.; Шаповалова, В.
  В звіті визначено науково-методичні підходи щодо оцінки екологічних ризиків та еколого-економічної оцінки збитків та витрат при винекненні аварій та катастроф. Виконано розрахунки екологічних ризиків в умовах сучасного стану навколишнього середовища та верифікація системи еколого-економічних збитків при виникненні аварій та катастроф. Сформовано прогнози щодо можливих просторово-часових рівнів загроз від основних агентів ризику регіонів України та Китаю.
 • Документ
  Звіт про науково-дослідну роботу: Мінімізація екологічних ризиків при ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) в системі екологічної безпеки. Інвентаризація вхідних параметрів для створення системи оцінки екологічних ризиків та еколого-економічної ефективності заходів з ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій) (проміжний)
  (2017) Тітенко, Г.В.; Некос, А.Н.; Крайнюкова, А.М.; Крайнюков, О.М.; Пеліхатий, М.М.; Максименко, Н.В.; Уткіна, К.Б.; Кочанов, Е.О.; Буц, Ю.В.; Кулик, М.І.; Баскакова, Л.В.; Кравченко, Н.Б.; Клєщ, А.А.; Широкоступ, С.М.; Кривицька, І.А.; Волковая, О.О.
  В звіті виконано інвентаризацію вхідних параметрів та сформувано базу емпіричних даних (Харківська та Дніпропетровська області) щодо сучасних природних та техногенних катастроф (аварій). Розроблено критерії та визначенні параметри для створення системи оцінки еколого-економічної ефективності заходів з ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф (аварій). Створено інформаційний ресурс для накопичення та обробки даних наукових досліджень.
 • Документ
  Трофогеографія : Теорія і практика
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015) Некос, А.Н.; Холін, Ю. В.
  У монографії узагальнені та систематизовані літературні матеріали та результати власних досліджень авторів щодо географічних особливостей формування якості продуктів харчування рослинного походження. Представлена та обґрунтована концепція трофогеографічних досліджень. Розглянуті регіональні, зональні та субглобальні особливості диференціації металоакумулятивних властивостей різних видів рослинної продукції в умовах 4 географічних поясів Північної півкулі. Наведені результати моделювання та прогнозування вмісту важких металів у харчовій рослинній продукції.