Наукові роботи студентів та аспірантів. Факультет МЕВтаТБ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 93
 • Документ
  Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність : всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція (2020 ; Харків) : матеріали
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2020) Доценко, Олена Михайлівна; Філін, Анатолій Михайлович
 • Документ
  Роль міжнародних організацій в процесі урегулювання конфлікту на Сході України
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Журавльова, Є.О.
  Збройний конфлікт на території Донецької та Луганської областях призвів як до значних втрат особового складу військових формувань та спеціальних правоохоронних органів України, так і жертв серед цивільного населення України. Організація об’єднаних націй збільшила офіційно свою оцінку кількості жертв війни на сході України до 13 тисяч, з них чверть – цивільні особи, а понад 30 тисяч – поранені. Оцінка кількості вбитих включає близько 3300 цивільних осіб, які були вбиті з часу російської агресії на сході України, яка почалася в квітні 2014 року. Ця цифра включає і 298 пасажирів «Боїнга» рейсу MH17 авіакомпанії MalaysiaAirlines, який був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом на шляху від Амстердама до Куала-Лумпура. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у документі від 25 лютого.
 • Документ
  Сучасні напрями трансформації регіональних інтеграційних угруповань (на прикладі перебудови NAFTA в USMCA)
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Яценко, Д.А.
  На даний час все більшу роль у регулюванні світової економіки починають грати не окремі країни, а міжнародні організації й інтеграційні угруповання. Однією з таких найвпливовіших угруповань є НАФТА (NAFTA – North American Free Trade Agreement). Вона є однією з найбільших в світі регіональних зон вільної торгівлі, з населенням в майже 500 млн. чоловік і сукупним валовим продуктом у розмірі 23,5 трильйона доларів США. Протягом двох десятиліть функціонування, в НАФТА виникало чимало проблем, що стало наслідком як часто протилежних бізнес-інтересів підприємств країн-учасниць, так і змін кон'юнктурного і довготривалого характеру. Тому, з приходом нового президента США Дональда Трампа, стало питання про необхідність корінного перегляду умов договору та трансформації NAFTA в USMCA (за першими літерами назв країн-учасниць NAFTA).
 • Документ
  Економічна інтеграційна політика ЕС у вирішенні глобальних екологічних проблем сучасності
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Глотова, А.А.; Вакуленко, О.І.
  В теперішній час глобальні проблеми людств займають значне місце і знаходяться у центрі уваги міжнародних організацій, країн, регіонів та інших політичних акторів. Немає сумнівів, що розв'язання цих проблем є необхідним для подальшого життя людей на планеті Земля. В даний час до глобальних проблем належать: демографічна, енергетична, продовольча, екологічна, війни та миру, проблема нерівності та дисбалансу в розвитку різних країнах, регіонах тощо. Дослідження цих питань дозволити прийти до висновку, що вони тісно пов'язані між собою, особливо енергетичні та сировинні питання, демографічна та продовольча проблеми, екологічна та демографічна.
 • Документ
  Роль APCERT в забезпеченні інформаційної безпеки провідних країн Азії
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Тиртова, Т.П.
  На сучасному етапі невід'ємною частиною соціально-економічних змін не тільки країни, а й світу в цілому є динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і, як наслідок, формування нового типу суспільства – інформаційного. Незважаючи на те, що інформаційне суспільство є визначальним фактором життя сучасної людини, слід звернути увагу й на негативний аспект повсюдного поширення інформатизації та комп'ютеризації. Загрози, які несе за собою такий тип суспільства, найчастіше проявляються в кіберпросторі. Тому міжнародні актори змушені переглянути звичну для них категорію «безпеки» відповідно до сучасних реалій. Тепер під «безпекою» слід розуміти не тільки безпеку на суші, у воді та у повітрі, а й безпеку в інформаційному (кібер-) просторі.
 • Документ
  Роль Інтерполу у боротьбі з кібертероризмом
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Церковна, А.А.
  Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що інформаційні технології сьогодні проникають у всі сфери людської діяльності, в тому числі –стають зброєю у руках злочинців. Особливе місце серед кіберзлочинів посідає кібертероризм, який стає однією з основних загроз глобальній безпеці. Метою даного дослідження є визначення місця Інтерполу у системі міжнародних структур, покликаних боротися із сучасними формами злочинності, зокрема із кібертероризмом.
 • Документ
  Азіатський банк інфраструктурних інвестицій як альтернатива Міжнародному валютному фонду для країн БРІКС
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Довгаль, О.А.; Трофимченко, К.С.
  В останні роки Азіатсько-Тихоокеанський регіон являє собою потужний світовий центр міжнародної торгівлі, фінансових ресурсів та передового виробництва. Саме країни БРІКС займають найбільшу частку в розвитку цього регіону, яке визначається процесами регіональної, а також субрегіональної інтеграції, фінансовими взаємозв'язками, багатостороннього співробітництва і структурними перебудовами в моделях розвитку економіки. Ми можемо спостерігати, як швидко розвивається азіатська економіка, і як безперервно поглиблюється фінансове співробітництво в регіоні. Проте інфраструктура країн, що розвиваються та економічних суб'єктів, що формуються залишається недостатньо розвиненою, тому вони потребують значних фінансових вкладень для подальшого розвитку.
 • Документ
  Роль міжнародних організацій в умовах глобалізації
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Тарасенко, А.О.
  Глобалізація передбачає утворення єдиного (загального) міжнародного економічного, правового і культурно-інформаційного простору. Іншими словами, феномен глобалізації виходить за чисто економічні рамки, як це було раніше, і помітно впливає на всі основні сфери суспільної діяльності – політику, ідеологію, культуру. Він, безсумнівно, буде відігравати визначальну роль в світовій економіці XXI ст., надаючи потужний імпульс формуванню нової системи міжнародних економічних і політичних відносин.
 • Документ
  Вплив Всесвітньої туристичної організації на розвиток туроперейтингу в Україні
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Шульга, Н.В.; Осінська, К.А.
  Розвиток туроперейтингу в Україні набуває небачених масштабів, тому що наша країна має унікальний комплекс історичних, культурних та природних пам’яток, значні рекреаційні можливості, що сформувалися завдяки географічному положенню та історичному розвитку держави. Важливою особливістю туристичного потенціалу країни також є те, що Україна поєднує в собі красу степової та лісної природних зон, а також гірські пейзажі. Окремі її регіони є дуже привабливими для туристів, зокрема для іноземних.
 • Документ
  Стратегічні пріоритети та перспективи співробітництва України з ЮНЕСКО
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Шейко, В.І.
  Збереження культурної спадщини є важливим завданням будь-якого періоду в історії. Сучасний світ переживає багато локальних конфліктів, суперечок між державами, актуальним є питання тероризму. У ході будь-яких військових дій культурні об'єкти перебувають під загрозою знищення. Тому світова спільнота розуміє необхідність у захисті культурної спадщини. Сучасні процеси трансформації економічних, політичних та соціальних пріоритетів в Україні супроводжуються пробудженням національної самосвідомості та духовного відродження. В цих умовах особливої актуальності набуває вивчення та осмислення наявного історичного досвіду. Сповна це стосується дослідження проблем охорони, збереження і використання історико-культурної спадщини – важливого чинника розвитку національної культури, що визначає духовний потенціал українського суспільства та його державну ідеологію.
 • Документ
  Трансформація публічної дипломатії НАТО в рамках сучасних міжнародних відносин
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Саксонова, Д.Е.
  Сучасний розвиток системи міжнародних відносин, тісно поєднаний з прискоренням процесів глобалізації і появою нових глобальних загроз, що робить необхідним міжнародне обговорення принципів політичної організації світу. Сьогодні, в умовах, коли «світ зазнає трансформації, зумовлену масштабною транскордонною активністю», коли з'являються нові актори, що кидають виклик сучасній політичній організації світу, важливе використання таких методів впливу на суспільну свідомість, які були б досить ефективним інструментом, що дозволяє досягти поставлених цілей у зовнішньо-політичній діяльності держави.
 • Документ
  The United nations reform: the perspectives and the modern challenges
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Ryeznikov, V.; Migunov, P.
  There are 252 countries in the world that each day have their own pace of development, no matter in what vector their economy and foreign policy are moving. The realities of things are such that the actions of the great countries can influence developments in a global context. The processes of globalization and regionalization are intensifying day by day and leave a mark in the history of each country. If every state in the world acted on the postulates of the school of classical realism, relying solely on its own national interests, forgetting the rules of international law, then it already looked like the anarchy of international relations of the pre-Westphalian and Westphalian era. In the twentieth century, the mechanism and rules for the interaction of states as participants in international relations were elaborated, taking into account the sad experience of the two world wars and the practice of using US nuclear weapons in Japan.
 • Документ
  Роль міжнародних міжурядових організацій у правовому регулюванні сучасних міжнародних відносин
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Ращупкіна, Д.Р.
  Будь-які відносини потребують регулювання, тим більше міжнародні відносини, які за своїм характером є анархічними. Проте, на міжнародній арені немає будь-яких законодавчих органів, які б створювали норми міжнародного права, цю «роботу» виконують самі суб'єкти міжнародного права під час двосторонніх і багатосторонніх контактів шляхом узгодження своїх позицій. У зв’язку з процесами світової глобалізації та інтеграції посилюється необхідність у прийнятті колективних рішень, у звязку з чим міжнародні міжурядові організації (далі по тексту – ММУО) грають все більш важливу роль у правовому регулюванні міжнародних відносин.
 • Документ
  Співпраця України із міжнародними інституціями регулювання світового інвестиційного ринку
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Псьота, Т.В.
  Питання контролю інвестиційного ринку є надзвичайно важливим із погляду на глобалізаційні процеси в міжнародних відносинах та активізацію транскордонних потоків капіталу. Так, наявність міжнародних організацій з регулювання міжнародного інвестиційного ринку сприяє більш ефективній взаємодії міжнародних інвесторів із реципієнтами інвестицій, а також виступає регулятором у правовій площині, тим самим будучи гарантом безпеки інвестування. Інституціями, що здійснюють регулювання інвестиційного ринку на міжнародній арені, є Міжнародний валютний фонд (МВФ), організації групи Світового банку, а також Світова організація торгівлі (СОТ), Організація економічного співробітництва та розвитку, Економічна та соціальна рада ООН.
 • Документ
  Участь України в міжнародних організаціях
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Кондратенко, Н.Д.; Петрик, А.О.
  В умовах глобалізації кожній державі необхідно бути складовою міжнародного співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні організації – регулятори на наднаціональному рівні, що стимулюють розвиток соціальних, економічних, наукових відносин. Україна є членом більше ніж 80 організацій різних напрямків, найбільш ефективна її співпраця з ООН, Радою Європи, СОТ. Наразі пріоритетним напрямком є вступ держави до Європейського союзу, адже це є поштовхом до стійкого зростання у різних сферах – економічний, політичній, соціальній. Інтеграція до Європи – це можливість конкурувати на європейському ринку, підвищення рівня життя, залучення іноземних інвестицій.
 • Документ
  Співробітництво України з НАТО: сучасний стан, перспективи та загрози в умовах глобалізації
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019-10-11) Пашкевич, С.С.; Шевяков, І.Д.
  У теперішній час НАТО представляє найуспішнішу воєнно-політичну організацію світу, адже вона справді може забезпечити безпеку, доводячи це вдалою діяльністю і міцністю, яка з кожним роком все більше зростає. Хоч НАТО і була створена як подолання впливу СРСР, після його розпаду вона не перестала існувати, а почала розширювати функції своєї діяльності. Через деякий час, Альянс набував нових країн-членів, тим самим роблячись все міцнішою.
 • Документ
  Роль міжнародних організацій системи ООН в галузі транспорту для розвитку туристичного обслуговування у XXI столітті
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019-10-11) Панковець, Н.Д.; Луганська, Д.Р.
  Однією з найбільш актуальних тенденцій для передових країн світу у ХХI столітті є розвиток власної туристично-рекреаційної системи. Туризм для розвинених країн є провідною галуззю інфраструктури, що має надзвичайно потужний потенціал та перспективи розвитку, до того ж приваблює мешканців інших країн, що безумовно надає можливість надходження до державного банку іноземної валюти та створює нові робочі місця.
 • Документ
  Роль ОБСЄ у формуванні європейського середовища безпеки в умовах сучасних викликів
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019-10-11) Панченко, Д.Ю.; Скринник, В.С.
  В умовах глобалізації роль міжнародних організацій неухильно зростає. При цьому значної ваги набирають саме регіональні організації, які створюються заради більш раціонального розподілення повноважень у сфері підтримання безпеки і співпраці. На Європейському континенті значна роль належить ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі), діяльність якої спрямована на попередження та урегулювання конфліктів, а також ліквідацію наслідків конфліктних ситуацій. Україна є повноправним членом ОБСЄ з 30 січня 1992 року. Її головування в організації у 2013 році стало сприятливою нагодою для підвищення міжнародної ролі України й активізації участі в міжнародному співробітництві в галузі безпеки.
 • Документ
  Роль Всесвітньої туристичної організації в розвитку діяльності туроператорів в умовах глобалізації
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019-10-11) Недяк, В.С.; Салабай, А.А.
  В умовах глобалізації міжнародне регулювання відіграє істотну роль в управлінні регіональним розвитком туризму. До нього входять заходи, націлені на підтримку сталого розвитку туризму, упорядкування туристичної діяльності, ефективне управління окремими секторами туристичної індустрії, забезпечення їх взаємодії та стандартизації туристичного обслуговування. В регулюванні туристичної діяльності беруть участь наступні види міжнародних організацій: світові міжнародні туристичні організації загального і галузевого характеру.
 • Документ
  Економічний розвиток Італійської республіки в контексті дезінтеграційних процесів в Європейському Союзі
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019-10-11) Марченко, І.С.; Погорєлова, А.В.
  Сучасний стан розвитку Європейського Союзу може характеризуватися певною нестабільністю, що була викликана, перш за все, процесом виходу Великої Британії з ЄС. Така нестабільність значно впливає на інші країни-члени ЄС. Однією з таких країн стала Італійська Республіка, де до влади на цій хвилі прийшла коаліція євроскептичних партій та було сформовано кабінет, що має на меті посилення дезінтеграційних процесів в розрізі відношень з ЄС. Таким чином, метою даної роботи є проведення макроекономічного огляду розвитку Італійської Республіки саме в контексті сучасних дезінтеграційних процесів в ЄС.