Наукові видання. Каразінська школа бізнесу

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Проблеми та перспективи забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку територій : міжнародна науково-практична інтернет-конференція (2023 ; Харків) : матеріали
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-12-12)
  У матеріалах конференції представлені авторські підходи до проблем інноваційного розвитку територій, питань кластерної співпраці, перспектив розвитку людського потенціалу в умовах післявоєнної відбудови України, питань узгодження інтересів стейкхолдерів територіального розвитку при формуванні ефективної взаємодії та підтримці констуктивного діалогу між ними, цифрового та зеленого переходів, зміни підходів до формування локальних точок економічного зростання. Видання призначене для фахівців системи державного та регіонального управління, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку територій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 28 жовтня 2022 року
  (2022) б/а
  У матеріалах конференції представлені авторські підходи до проблем інноваційного розвитку територій, питань кластерної співпраці, перспектив розвитку людського потенціалу в контексті гібридних конфліктів, питань узгодження інтересів стейкхолдерів територіального розвитку при формуванні ефективної взаємодії та підтримці констуктивного діалогу між ними, особливості територіального інноваційного розвитку в умовах глобалізації, цифрового та зеленого переходів, зміни підходів до формування локальних точок економічного зростання. Видання призначене для фахівців системи державного та регіонального управління, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Функціонування фінансів охорони здоров’я в Україні
  (2022) Портна, Оксана Валентинівна
  У монографії досліджено теоретико-методичні та практично-прикладні проблеми функціонування фінансів охорони здоров’я в Україні. Розглянуто способи оптимізації розподілу й перерозподілу фінансів медичної галузі. Охарактеризовано сучасні технології надходження фінансових ресурсів до охорони здоров’я. Розкрито шляхи посилення фінансового контролю як засобу підвищення ефективності діяльності медичних закладів.
 • Документ
  Managing The Interaction of Stakeholders In Ensuring Sustainable Development of Territories
  (Kharkiv : LTD “Typography Madrid”, 2022-09-14)
  In the monograph, within the framework of the research work “Managing contradictions of interests of stakeholders in ensuring sustainable development of territories”, the authors present new results that relate to extremely urgent issues of reducing gaps in interests of stakeholders in the system of sustainable development of territories. The monograph is structured in three areas, which deal with highlighting the essence of the problem. The main results of the study relate to the following aspects of interaction of stakeholders in ensuring sustainable development of territories: the capital of stakeholders in the system of socio-economic development; the results of a survey of stakeholders of the corporate sector on the impact of European integration on sustainable territorial development; inclusive and sustainable growth; the impact of innovation on the development of social infrastructure of territories; key provisions of state regulation of infrastructure development in united territorial communities; budget resources as a factor of ensuring financial independence and development of the region; the stakeholder approach to the security of territorial business processes; the role of the stakeholder approach in ensuring sustainable social development of rural areas. The research is fundamental, based on a broad analysis of materials and sources, and contains modern, original ideas. The publication will be useful for scientists, teachers, public administration specialists, local authorities, non-governmental organizations, economists and individuals interested in coordinating the interests of stakeholders in ensuring sustainable development of territories.
 • Документ
  Формування та реалізація сукупного фінансового потенціалу України
  (Харків : ФОП Лібуркіна, 2017) Портна, Оксана Валентинівна
  В монографії висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження сукупного фінансового потенціалу України, його архітектоніку, функції та процес відтворення. Розкрито формування фінансових ресурсів населення, держави, підприємств та організацій, інших складових сукупного фінансового потенціалу країни. Вирішено ряд питань щодо методологічного, інформаційного забезпечення вимірювання сукупного фінансового потенціалу країни та проведена його оцінка. Окреслено напрями та шляхи удосконалення реалізації сукупного фінансового потенціалу України.
 • Документ
  Вплив стейкхолдерів на розвиток територій
  (2021-12-13) Родченко, Володимир Борисович; Портна, Оксана Валентинівна; Васильєв, Олексій Всеволодович; Коломієць, Ганна Миколаївна; Внукова, Наталія Миколаївна; Єршова, Наталя Юріївна; Третяк, Вікторія Павлівна
  У монографії в межах науково-дослідної роботи «Управління протиріччями інтересів стейкхолдерів у забезпеченні стійкого розвитку територій» авторами системно презентовано нові результати, які стосуються актуальних проблем ідентифікації та пріоритизації інтересів стейкхолдерів у забезпеченні стійкого розвитку територій. Проведено діагностику рівня включеності стейкхолдерів у процеси просторово-економічного розвитку. Запропоновано методичний інструментарій реалізації політики згуртованості в регіонах. Сформульовано механізм взаємовідносин ключових груп стейкхолдерів, які беруть участь в здійсненні інноваційних процесів у державі. Наведено стратегічні орієнтири взаємодії стейкхолдерів задля забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку територій. Значну увагу приділено стейкхолдерскому підходу у забезпеченні бізнес-процесів територій. Дослідження має фундаментальний характер, базується на широкому аналізі матеріалів і джерел, містить багато нових, оригінальних ідей. Видання буде корисним для науковців, педагогічних працівників, фахівців державного управління, місцевих органів влади, неурядових організацій, економістів-практиків, та осіб, які цікавляться проблемами узгодження інтересів стейкхолдерів у забезпеченні стійкого розвитку територій.
 • Документ
  Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів стейкхолдерів в системі стійкого розвитку територій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 30 жовтня 2021 року
  (2021-12-13) б/а
  У матеріалах конференції розглядаються актуальні питання трансформації економічних систем на національному та регіональному рівнях; економічні, інформаційні, екологічні та соціальні аспекти розвитку територій; теоретичні засади публічного управління та адміністрування соціально-економічними системами; інструменти впровадження альтернативних джерел енергії, популяризації та розвитку ресурсо- та енергозбереження; особливості впровадження інноваційної та інвестиційної діяльності, управління проєктами та програмами розвитку територій; ключові характеристики бізнес-середовища територіальної системи; особливості управління економічною безпекою територій. Видання призначене для фахівців системи державного та регіонального управління, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Смарт-розвиток економіки: концепти та інструментарій
  (2019) Родченко, В.Б.; Матюшенко, І.Ю.; Навроцький, О.О.
  Монографію присвячено дослідженню ключових концептів та інструментарію смарт-розвитку економіки. Узагальнено просторові моделі концентрації інноваційного розвитку; виокремлено домінанти смартизації інноваційного простору; запропоновано підхід до вибору доменних напрямів регіональних стратегій смарт-спеціалізації; обґрунтовано необхідність інформаційного забезпечення місцевого смарт-розвитку; досліджено особливості застосування системи міжнародних стандартів у процесі забезпечення розвитку сталих смарт-міст. Для фахівців системи державного та регіонального управління, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Місцевий розвиток : кращі практики та інструменти розумного зростання
  (2017) Родченко, Володимир Борисович; Андреєва, Катерина Олександрівна; Бєляй, Максим Сергійович; Білоус, Лілія Борисівна; Варук, Валентина Віталіївна; Квітка, Антон Володимирович; Корепанов, Олексій Сергійович; Лях, Ігор Олександрович; Навроцький, Олексій Олексійович; Назиров, Карім Заріфович; Пасмор, Марина Сергіївна; Прус, Юлія Ігорівна; Рекун, Ганна Петрівна; Свіденська, Марія Сергіївна; Хрипунова, Дарья Михайловна
  Монографію присвячено дослідженню кращих практик та інструментів розумного зростання місцевого розвитку. Узагальнено інструментарій регулювання розумного місцевого зростання; розкрито особливості кластерної політики у контексті забезпечення сталого розвитку територій; досліджено структурні пропорції розвитку малого та середнього бізнесу. Узагальнено підходи до оцінки добробуту територіальних громад; розкрито сутність соціальних інновацій у стратегіях розумних спеціалізацій територій; проаналізовано роль освітньої складової розумного місцевого зростання; розкрито особливості розумних технологій розвитку системи охорони здоров’я. Узагальнено підходи до організації розвитку локальних територій; проведено діагностику чинників розвитку територій; досліджено стратегічні умови місцевого розвитку. Для фахівців системи державного та регіонального управління, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науковців, викладачів, аспірантів, студентів.
 • Документ
  Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (2020 ; Харків) : матеріали
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2020)
  У матеріалах конференції розглядаються передумови трансформації економічних систем на національному та регіональному рівнях; економічні, інформаційні, екологічні та соціальні аспекти розвитку територій; інструменти впровадження альтернативних джерел енергії, популяризації та розвитку ресурсо- та енергозбереження; особливості впровадження інноваційної та інвестиційної діяльності, управління проєктами та програмами розвитку територій; ключові характеристики бізнес-середовища територіальної системи; особливості управління економічною безпекою територій. Видання призначене для фахівців системи державного та регіонального управління, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.