Бібліографічні покажчики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 100
 • Документ
  Війна в Харкові та Харківській області : Хроніка подій у посиланнях за 3-тє півріччя повномасштабної російсько-української війни (1.03.2023–31.08.2023)
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023) Глибицька, Світлана Борисівна; Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  Вміщено хроніку подій у Харкові та Харківської області за друге півріччя повномасштабної російсько-української війни (1.03.2023–31.08.2023), відображених у посиланнях на електронні ресурси.
 • Документ
  Війна в Харкові та Харківській області (2022–2023): Хроніка подій у посиланнях за друге півріччя повномасштабної російсько-української війни (1.09.2022–28.02.2023)
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Глибицька, Світлана Борисівна
  Вміщено хроніку подій у Харкові та Харківської області за друге півріччя повномасштабної російсько-української війни (1.09.2022–28.02.2023), відображених у посиланнях на електронні ресурси.
 • Документ
  Війна в Харкові та Харківській області : Хроніка подій у посиланнях за пів року повномасштабної російсько-української війни (24.02.2022 – 31.08.2022)
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Хронологічний покажчик містить, окрім узагальнюючих матеріалів, які наведені на початку, відомості у межах кожного дня за темами: офіційні повідомлення та статистичні матеріали (при їхній наявності), відомості про бойові дії, обстріли Харкова та Харківської області (при наявності у записах назв окремих населених пунктів області – за абеткою цих назв), матеріали про окремих героїв, роботу волонтерів та комунальників, про події на окупованих територіях, інші питання. Тематичний та іменний покажчики до хронологічного покажчика будуть зроблені після створення покажчика за весь період повномасштабної війни після її закінчення.
 • Документ
  Ілля Ілліч Мечников. 1845–1916 : біобібліографічний покажчик
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Яковенко, Оксана Анатоліївна; Божков, Анатолій Іванович
  Даний біобібліографічний покажчик присвячений видатному вченому-біологу, лауреату Нобелівської премії, славетному випускнику Харківського університету Іллі Іллічу Мечникову. І.І. Мечников вивчав зоологію, порівняльну анатомію, бактеріологію, імунологію, епідеміологію, досліджував проблеми старіння та онкологічних захворювань. Був неодноразово нагороджений премією К.М. Бера за роботи з ембріології. Відкрив фагоцитоз, сформулював клітинну теорію імунітету. Виступав на багатьох форумах, присвячених вивченню проблем медицини, гігієни, інфекційних захворювань тощо. Одержав Нобелівську премію в галузі медицини за труди з імунітету. Видання призначається медикам, біологам, природознавцям, екологам, а також усім, хто цікавиться питаннями науки в Україні та в світі, історією Слобожанщини та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 • Документ
  Харківська школа історичної болгаристики: (до 175-річчя наукової традиції) : бібліографічний покажчик
  (Харків : Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2021) Журавльова, Ольга Сергіївна; Станчев, Михайло Георгійович; Страшнюк, Сергій Юрійович
  Видання містить бібліографію історії формування та розвитку харківської школи історичної болгаристики за хронологією, починаючи з 1846 р. Бібліографічний покажчик призначений науковим працівникам, викладачам, студентам, фахівцям з історії науки, а також усім, хто цікавиться історією болгаристики в Україні.
 • Документ
  Максим Максимович Ковалевський : біобібліографічний покажчик
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021) Богдашина, Олена Миколаївна; Bohdashyna, О.М.; Богдашина, Елена Николаевна
  Maxim Kovalevsky : biobibliogr. index / author of the foreword, сomp. рrof. О. М. Bohdashyna ; bibliogr. ed. S. B. Glibitska. – Kharkiv : V. N. Karazin Kharkiv National University, 2021. – 196 р. The biobibliographic index contains the most complete list for 2021 of M. M. Kovalevsky’s works, which were published from 1875 to 2019, reviews of them, as well as books and articles about the outstanding scientist in various magazines, newspapers, reference books and encyclopedias to 2021. Біобібліографічний покажчик, присвячений М. М. Ковалевському, містить найбільш повний на 2021 р. список праць вченого, які вийшли друком з 1875 по 2019 рр., рецензій на них, а також книги і статті про нього в різних часописах, газетах, довідниках та енциклопедіях по 2021 рік.
 • Документ
  Константин Эдуардович Гриневич – профессор Харьковского университета : биобиблиографический указатель
  (Харьков : Издательство ХГУ, 1991) Харьковский государственный университет им. А.М. Горького, Центральная научная библиотека
 • Документ
  Літопис життя, складений з одних назв : (бібліографічний покажчик праць С.М. Куделка та література про нього)
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Штан, Генадій Валерійович; Глибицька, Світлана Борисівна; Давидова, Алла Олесандрівна
  Куделко Сергій Михайлович - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, директор Центру краєзнавства ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 • Документ
  Основні праці кандидата філологічних наук А. А. Сагаровського
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2020) Глибицька, Світлана Борисівна
  Дана бібліографія з деякими правками та доповненнями взята з видання: Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 3. Філологи. ХХ – початок ХХІ століття. Вип. 1. Філологічний факультет… / авт.-уклад. С. Б. Глибицька, О. С. Журавльова, С. Р. Марченко, Ю. Ю. Полякова ; наук. ред. проф. Т. С. Матвєєва ; ред. А. О. Давидова, О. С. Журавльова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова. - Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. - 1280. :іл. Повну бібліографію праць до 2010 р. див. у покажчику: Сагаровський Анатолій Ананійович доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : анот. біобібліогр. покажч. / уклад. К. В. Коротич, А. А. Сагаровський ; авт. вступ. ст. Л. І. Коломієць ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. - Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010. - 28 с.
 • Документ
  Біобібліографія К.Е. Гриневича
  (Харків, 2020) Березинська, Римма Григоровна; Кадєєв, Володимир Іванович; Ручинська, Оксана Анатоліївна; Глибицька, Світлана Борисівна
  Дана бібліографія є 2-м, допов. вид. кн.: Константин Эдуардович Гриневич – профессор Харьковского университета : биобиблиогр. указ. / Харьков. гос. ун-т, Центр. науч. б-ка ; сост. Р. Г. Березинская, В. И. Кадеев. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1991. – 24 с.
 • Документ
  Віктор Григорович Меліхов – краєзнавець, журналіст, викладач Інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (до 80-річчя з дня народження)
  (Харків : ФЛП Тарасенко В.П., 2020) Глибицька, Світлана Борисівна
  У біобібліографічному покажчику висвітлюється життєвий та творчий шлях відомого харківського журналіста та краєзнавця, викладача Інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Віктора Григоровича Меліхова. У посібнику зібрані його праці з питань методики викладання російської мови як іноземної, дослідження з історії Слобожанщини, міста Харкова, України, статті про видатних харківських особистостей тощо; наведена література про В. Г. Меліхова. Покажчик призначений викладачам російської та української мов як іноземних; краєзнавцям; усім, хто цікавиться історією міста Харкова, її архітектурою, культурою, життєписом відомих діячів, які принесли славу нашому місту.
 • Документ
  Словник [Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологи]
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020-02-11) Глибицька, С.Б.
  «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологи» — це фундаментальне видання, розміщене у електронному архіві ХНУ імені В. Н. Каразіна, є продовженням багатотомного «Біобібліографічного словника вчених Харківського університету». Той, у свою чергу, наслідує «Биографическим словарям профессоров и преподавателей», надрукованим у фундаментальних працях, що вийшли до сторіччя існування факультетів Харківського університету.
 • Документ
  Біобібліографічний словник учених Харківськог університету. Т. 3. Філологи. ХХ – початок ХХІ століття. Вип. 1. Філологічний факультет. Кафедра українознавства філософського факультету: Філологи. Історики (дод. до т. 2. Історики)
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2019) Глибицька, С.Б.; Журавльова, О.С.; Марченко, С.Р.; Полякова, Ю.Ю.
  Видання стане в пригоді науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, усім, хто цікавиться історією філологічної науки в Україні, історією Харківського університету та науковою діяльністю окремих учених філологів.
 • Документ
  Ісаак Самуїлович Туркельтауб – театральний діяч, театрознавець, театральний критик : біобібліографічний покажчик
  (Харків, 2019) б/а
  Бібліографічний покажчик містить матеріали про життя та діяльність відомого театрального та громадського діяча І. С. Туркельтауба. Найбільш повно представлені статті та рецензії Туркельтауба харківського періоду. Матеріали розташовано у хронологічному порядку.
 • Документ
  Ростислав Ярославович Пилипчук : біобібліогр. покажчик
  (Харків, 2019) б/а
  Бібліографічний покажчик містить біографію та список наукових праць видатного театрознавця, академіка Академії мистецтв Р. Я. Пилипчука (1936–2014). Видання може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами історії українського та польського театру, театральної освіти, літератури (зокрема драматургії), музики.
 • Документ
  Хацкель Соломонович Надель – библиограф, библиотековед, литературовед, фольклорист : биобиблиографический указатель
  (Харьков, 2009) б/а
  Указатель посвящен известному харьковскому библиографу Хацкелю Соломоновичу Наделю, положившему начало существования харьковской университетской школы библиографов. Ему принадлежит более 150 печатных работ, вышедших на русском, украинском, польском и языке идиш. В своих трудах он выступает как библиограф, библиотековед, литературовед и фольклорист. Указатель предназначен библиографам, библиотековедам, литературоведам; всем, кто интересуется историей библиотечного дела в Украине и, в частности, в Харькове.
 • Документ
  Праці співробітників ЦНБ за 2017 рік
  (Харків: Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2018) б/а
 • Документ
  Праці співробітників ЦНБ за 2016 рік
  (Харків: Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2017) б/а
 • Документ
  Слов’янознавство в Харківському університеті (1991–2016) : бібліографічний покажчик
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016) б/а
  Пропоноване видання є продовженням бібліографічного покажчика з історії слов’янознавства в Харківському університеті за період з 1805 по 1917 рр. і з 1917 по 1989 рр., який вийшов у 1988–1990 роках. Цей покажчик містить роботи з історії, культури, літератури, мовознавства зарубіжних слов’янських країн за період 1991–2016 рр. Покажчик призначений науковим працівникам, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією зарубіжних слов’янських країн і народів, а також міжслов’янськими взаємовідносинами.