2. Навчальні видання. Юридичний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Право соціального забезпечення: матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Божко, Дар’я Валеріївна; Хабарова, Тетяна Володимирівна; Bozhko, Daria; Khabarova, Tetiana
  Матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів містять тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки до семінарських занять, матеріали до самостійної роботи студентів, критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях. Рекомендовано для студентів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 «Право», державно-правового профілю.
 • Документ
  Правознавство: матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Божко, Дар’я Валеріївна; Хабарова, Тетяна Володимирівна; Bozhko, Daria; Khabarova, Tetiana
  Матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів містять тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки до семінарських занять, матеріали до самостійної роботи студентів, критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях. Рекомендовано для студентів першого курсу бакалаврського рівня вищої освіти.
 • Документ
  Адміністративний процес: матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Ростовська, Карина Валеріївна; Хабарова, Тетяна Володимирівна; Божко, Дар’я Валеріївна; Khabarova, Tetiana; Bozhko, Daria
  Матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів містять тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки до семінарських занять, матеріали до самостійної роботи студентів, критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях. Рекомендовано для студентів третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Актуальні проблеми порівняльного правознавства: матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Гришина, Наталія Вікторівна; Григоренко, Євген Іванович; Хабарова, Тетяна Володимирівна; Khabarova, Tetiana
  Матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів містять тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки до семінарських занять, матеріали до самостійної роботи студентів, критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях. Рекомендовано для студентів першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Адміністративне деліктне право: матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024) Гришина, Наталія Вікторівна; Хабарова, Тетяна Володимирівна; Божко, Дар’я Валеріївна; Khabarova, Tetiana; Bozhko, Daria
  Матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів містять тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки до семінарських занять, матеріали до самостійної роботи студентів, критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях. Рекомендовано для студентів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Порівняльний цивільний процес : навчально-методичний посібник
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна,, 2018) Заварза, Т.В.; Бервено, С.М.; Новікова, Л.В.; Тоцька, К.М.
  Посібник присвячений вивченню основних інститутів цивільного процесу різних держав та створений на основі лекцій з порівняльного цивільного процесу, які читали у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Кожен інститут цивільного процесу розглянуто з посиланням на першоджерела держав Європейського Союзу, США, Швейцарії, Австралії і т. д. Під час викладення матеріалу враховані зміни, що відбулися у цивільному процесі України 15 грудня 2017 року. У якості ілюстративно-наочних матеріалів після кожного пункту посібника наведені переклади судових рішень окремих держав світу. Кожен пункт посібника містить питання для самоперевірки та завдання для контролю засвоєння знань, які мають, перш за все, прикладний характер.
 • Документ
  Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов)
  (Воронов, Марк Николаевич. Конституционное право Украины : учебное пособие (для иностранных студентов) / М.Н. Воронов, А.В. Зубенко, Т.Е. Кагановская и др. ; под ред. М.Н. Воронова. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2012. - 526 с., 2012) Воронов, Марк Николаевич; Зубенко, Анна Викторовна; Кагановская, Татьяна Евгеньевна; Мирошниченко, Юрий Романович; Писаренко, Валерий Владимирович; Червяцова, Алина Олеговна; Воронов, Марк Миколайович; Зубенко, Ганна Вікторівна; Кагановська, Тетяна Євгенівна; Мірошниченко, Юрій Романович; Писаренко, Валерій Володимирович; Червяцова, Аліна Олегівна
 • Документ
  Право на життя та заборона катувань у рішеннях Європейського суду з прав людини: аналіз судової практики за статтею 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Навчальний посібник
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012) Червяцова, А.О.
  Навчальний посібник «Право на життя та заборона катуваннь у рішеннях Європейського суду з прав людини: аналіз судової практики за статтею 2 та 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» містить розгорнутий аналіз відповідних правових позицій Європейського суду Він спрямований на навчально-методичне забезпечення викладання та вивчення курсу «Прецедентне право Європейського суду з прав людини», який читається магістрантам юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
 • Документ
  Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини: Навчальний посібник
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011) Червяцова, А.О.
  Навчальний посібник «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини» містить розгорнутий аналіз правових засад організації та діяльності Європейського суду з прав людини. Він спрямований на навчально-методичне забезпечення викладання та вивчення курсу «Прецедентне право Європейського суду з прав людини», який читається магістрантам юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 • Документ
  Конституційне право України
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Зубенко, Г.В.; Воронов, М.М.; Писаренко, В.В.
  Навчальна дисципліна «Конституційне право України» має предметом конституційно-правові явища, інститути і норми вітчизняного конституційного права, процеси, пов'язані з їхнім становленням, розвитком та функціонуванням. Навчально-методичний комплекс містить робочу програму та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів. Розраховано на студентів другого курсу юридичного факультету.
 • Документ
  Конституційне процесуальне право
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Зубенко, Г.В.; Воронов, М.М.
  Навчальна дисципліна «Конституційне процесуальне право» має предметом суспільні відносини, що виникають у зв’язку з реалізацією суб’єктами конституційних відносин своїх прав і обов’язків, які складаються в процесі організації і здійснення публічної влади. Навчально-методичний комплекс містить робочу програму та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів. Розраховано на студентів третього курсу юридичного факультету.
 • Документ
  Державне (конституційне) право зарубіжних країн: робоча програма та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Зубенко, Г.В.; Воронов, М.М.
  Навчальна дисципліна «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» має предметом державне (конституційне) право конкретних країн або, іншими словами, національні державно-правові системи, які вивчаються як в аналітичному, так і синтетичному плані. Навчально-методичний комплекс містить робочу програму та матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів. Розраховано на студентів другого курсу юридичного факультету.
 • Документ
  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Основні склади злочинів за Розділом ХVIІ Особливої частини КК : альбом схем
  (Харків юридичний, 2012) Лантінов, Я.О.; Байлов, А.В.
  Альбом схем доповнює навчальні курси з Загальної та Особливої частин кримінального права України. За допомогою табличної форми наочно демонструються структура та зміст основних складів злочинів відповідно чин-ному законодавству про кримінальну відповідальність. Посібник може бути корисним при написанні дисертацій, дипломних робіт, наукових доповідей, курсових робіт чи при проведенні занять. Може бути використаний як довідникові матеріали в практичній діяльності правоохоронних органів та адвокатів.
 • Документ
  Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку : альбом схем
  (Харків юридичний, 2012-04) Даньшин, М.В.; Лантінов, Я.О.
  Альбом схем доповнює навчальні курси з Загальної та Особливої частин кримінального права України. За допомогою табличної форми наочно демонструються структура та зміст основних складів злочинів відповідно чинному законодавству про кримінальну відповідальність. Посібник може бути корисним при написанні дисертацій, дипломних робіт, наукових доповідей, курсових робіт чи при проведенні занять. Може бути використаний як довідникові матеріали в практичній діяльності правоохоронних органів та адвокатів.
 • Документ
  Злочини проти основ національної безпеки України
  (2012) Лантінов, Я.О.; Даньшин, М.В.
  Альбом схем доповнює навчальні курси з Загальної та Особливої частин кримінального права України. За допомогою табличної форми наочно демонструються структура та зміст основних складів злочинів відповідно чин-ному законодавству про кримінальну відповідальність. Посібник може бути корисним при написанні дисертацій, дипломних робіт, наукових доповідей, курсових робіт чи при проведенні занять. Може бути використаний як довідникові матеріали в практичній діяльності право-охоронних органів та адвокатів.
 • Документ
  Розділ ІХ Злочини проти громадської безпеки
  (2012) Лантінов, Я.О.
  Посібник доповнює навчальні та спеціальні курси з кримінального пра-ва України, як Загальної так й Особливої частин. За допомогою табличної форми наочно демонструються структура та зміст основних складів злочинів відповідно чинному законодавству про кримінальну відповідальність. Посібник може бути корисним при написанні наукових доповідей, курсо-вих робіт, магістерських робіт, дисертацій, а також для організації дискусій в наукових гуртках чи при проведенні занять. Може бути використаний як довідникові матеріали в практичній діяльності правоохоронних органів та адвокатів.
 • Документ
  Злочини проти громадського порядку та моральності. Основні склади злочинів за Розділом ХIІ Особливої частини КК : альбом схем
  (Х. : Харків юридичний, 2012) Кундеус, В.Г.; Лантінов, Я.О.
  Альбом схем доповнює навчальні та спеціальні курси з кримінального права України, як Загальної так й Особливої частин. За допомогою табличної форми наочно демонструються структура та зміст основних складів злочинів відповідно чинному законодавству про кримінальну відповідальність. Посібник може бути корисним при написанні наукових доповідей, курсових робіт, магістерських робіт, дисертацій, а також для організації дискусій в наукових гуртках чи при проведенні занять. Може бути використаний як довідникові матеріали в практичній діяльності правоохоронних органів та адвокатів.