"Актуальні проблеми сучасної медицини"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Actual problems of modern medicine
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Попов, Микола Миколайович; Popov, M.M.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 11
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Наукове фахове видання України, категорії «Б», галузь знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальність: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 10 від 26.06.2023 р). ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Попов М. М., д. мед. н., професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна.
 • Документ
  Актуальні питання сучасної медицини : міжнародна наукова конференція студентів, молодих вчених та фахівців (20 ; 2023 ; Харків) : тези доповідей
  (Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023)
  До збірки включено тези доповідей XX Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та фахівців "Актуальні питання сучасної медицини", що присвячена 30-річчю відродження медичного факультету. Тези відображають основні результати досліджень, виконаних в останні роки. Переважно це роботи за напрямами: акушерство та гінекологія; внутрішня медицина та клінічні випадки; гігієна та соціальна медицина; інфекційні хвороби, імунологія та алергологія; клінічна патологія; медична генетика; неврологія та нейрохірургія; нормальна морфологія, фізіологія, біохімія, фармакологія; педіатрія; психіатрія, наркологія та медична психологія; сімейна медицина, профілактична медицина, здоровий спосіб життя; хірургія. Видання має на меті привернути увагу студентів, аспірантів, викладацько-професорського складу закладів вищої освіти, практикуючих лікарів до науково-дослідницької діяльності. Статті збірника подано в авторській редакції. Повну відповідальність за достовірну інформацію несуть учасники, їх наукові керівники
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 10
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Наукове фахове видання України, категорії «Б», галузь знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальність: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 18 від 25.11.2022 р). ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Белозьоров І. В., д. мед. н., проф., ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 8
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2021) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  The journal is a professional in the field of sciences in Ukraine, сategory «Б», 22 Health care, Specialties 222 Medicine, 224 Technologies of Medical Diagnosis and Treatment, 228 Pediatrics, 229 Public Health. MES Ukraine Order № 1471 of 26.11.2020. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin KhNU (protocol № 15 from 28.12.2021). EDITOR-IN-CHIEF: Belozorov I. V., MD, PhD, Full Prof., V. N. Karazin KhNU.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 9
  (Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  The journal is a professional in the field of sciences in Ukraine, сategory «Б», 22 Health care, Specialties 222 Medicine, 224 Technologies of Medical Diagnosis and Treatment, 228 Pediatrics, 229 Public Health. MES Ukraine Order № 1471 of 26.11.2020. Approved for publication by the Academic Council of V. N. Karazin KhNU (protocol № 10 from 27.06.2022). EDITOR-IN-CHIEF: Belozorov I. V., MD, PhD, Full Prof., V. N. Karazin KhNU.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 7
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  2021Наукове фахове видання України, категорії «Б», галузь знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальність: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 6 від 31.05.2021 р). ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Белозьоров І. В., д. мед. н., проф., ХНУ імені В. Н. Каразіна.
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 6
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Наукове фахове видання України, категорії «Б», галузь знань: 22 Охорона здоров’я, спеціальність: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я. Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 18 від 28.12.2020 р).
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 5
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Наукове видання містить статті, які присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 8 від 27.04.2020 р).
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 4
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Наукове видання містить статті, які присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол №13 від 23.12 2019 р.).
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 3
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Наукове видання містить статті, які присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В.Н. Каразіна (протокол №3 від 17.04 2019 р).
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 2
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 13 від 17 грудня 2018р).
 • Документ
  Актуальні проблеми сучасної медицини. Випуск 1
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018) Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  Журнал містить статті, присвячені актуальним проблемам сучасної медицини. Затверджено до друку рішенням Вченої ради ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 14 від 27 жовтня 2017 р).