3. Наукові видання. Юридичний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Договори у сімейному праві України
  (2018) Розгон, Ольга Володимирівна
  У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з особливостями вчинення договорів у сфері сімейного права. Відображені сучасні доктрини та концепції у сфері сімейного права. Сформульовані поняття договорів у сфері сімейного права, визначені їх ознаки, узагальнюється судова практика. Особливу увагу приділено класифікації договорів у сфері сімейного права. Висвітлено спірні проблеми сімейного права, надані пропозиції щодо вдосконалення законодавства. Книга розрахована на широке коло читачів: студентів юридичних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, практикуючих юристів і всіх, кого цікавлять проблеми сімейного права.
 • Документ
  Межі та обмеження права власності
  (2016-04-22) Розгон, О.В.
  Монографію присвячено як дослідженню права власності у цілому, так і розумінню таких правових феноменів, як межі та обмеження, що впливають на нього. Зміни у правовому регулюванні відносин власності є неминучим наслідком впливу на нього комплексу правових механізмів, передбачуваних суміжними інститутами договірного, корпоративного, конкурентного, природоресурсового права і багатьох інших. Монографію розраховано передусім на викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями проведення сучасної економічної реформи.
 • Документ
  Профілактика корупційних правопорушень: науково-практична конференція, 17 квітня 2015 р., м. Харків: Збірник тез доповідей
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015-04-17) б/а
  До збірника увійшли тези науковців та практиків які висвітлили актуальні питання протидії корупції у сучасних умовах в Україні, які вміщують в себе основні напрями: правові питання протидії та запобігання корупційним злочинам в Україні та світі, профілактики проявів корупції в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах і суду, закладах освіти тощо; теоретичні та практичні проблеми реформування і діяльності судової влади та системи правоохоронних органів в Україні у аспекті ефективної протидії корупції; конституційні засади протидії корупції на сучасному етапі становлення правової держави в Україні; методика розслідування корупційних злочинів та питання судової експертизи; реалізація соціальної політики протидії корупції в різних галузях права та міжнародно-правовий досвід запобігання корупції; проблематика соціології корупційного явища та соціологічні питання профілактики цих правопорушень у сучасних умовах в Україні; проблеми кримінальної психології, психологічної детермінанти корупції, соціолого- психологічного портрету сучасного правопорушника та психологічні питання ефективної профілактики корупції.
 • Документ
  «Суспільна місія класичного університету: історія, сучасність, перспективи» : Збірник тез доповідей Круглого столу. 20 лютого 2015 року
  (Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015) б/а
  Бережна С.В. «Дистанційна освіта в Україні». Борисов Р.І. «Трансформація місії класичного університету». Гужва О.О. «Інноваційний університет: зміни в ДНК вищої школи». Дегтярьова І.О. «Просвітницька місія вищої освіти та академічної спільноти». Длугопольский О.В., Чекаловська Г.З. «Роль вищої освіти у становленні особистості та задоволенні її потреб». Єпіфанова Ю.С. «Формування культурних цінностей в суспільстві – основне завдання класичного університету». Кагановська Т.Є «Роль класичного університету у збереженні кращих освітянських традицій професійної підготовки юристів». Киселева Ю.А. «К вопросу о роли научных ценностей в профессиональной культуре гуманитариев классического университета». Кравченко А.С. «Перспективи та виклики для класичних університетів у процесі комерціалізації вищої освіти». Кулачок-Тітова Л.В. «Класичний університет як школа підготовки фахівців із запобігання соціальним конфліктам». Литовченко А.Д. «Социальные задачи и проблемы университетов: критический взгляд». Михайльова К.Г. «Класичний університет у сучасній Україні: номінація та реальність». Рапопорт А.В. «Місія класичного університету в умовах його кризового стану». Рачков Є.С. «Сучасні тенденції розвитку символіки класичних університетів України: між брендом та традицією». Смульська А.В. «Ідеї академічної свободи та університетської автономії як базові принципи класичного університету». Стародубцев А.А. «Класичний університет як осередок формування європейської вищої школи». Усеінова Г.С. «Високі стандарти освіти та традиції юридичного факультету ХНУ ім. В.Н.Каразіна у сучасному світі». Шеремет І.І. «Проблеми автономії у вищій школі». Шильман М.Е., Перепелица О.Н. «Государство и университет: услуга за услугу?».