Навчальні видання. Медичний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 349
 • Документ
  Синдром тривалого здавлювання : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти 3-го року навчання з дисципліни «Загальна хірургія»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Васильєв, Дмитро Володимирович; Матвєєнко, Марія Сергіївна; Козлова, Тетяна Владиславівна; Vasilev, Dmytro V.; Matvieienko, Mariia S.; Kozlova, Tetiana
  Постійне оновлення медичної інформації потребує, в свою чергу, постійну актуалізацію сучасної навчально-методичної літератури, особливо щодо тем, які мають важливе практичне значення для надання необхідної медичної допомоги постраждалим в обставинах військового часу. Представлені методичні рекомендації присвячені саме такій темі - синдрому тривалого здавлювання, який нерідко виникає внаслідок катастроф як цивільного часу, так і супроводжує багато наслідків бойових дій у військовий час. Дані методичні вказівки в своїй структурі містять всі необхідні розділи, а саме: базові знання, вміння та навички, що необхідні для вивчення теми, вступ, патогенез захворювання, сучасні аспекти діагностики, профілактики і лікування синдрому тривалого здавлювання, як на догоспітальному, так і на госпітальному етапах, можливі ускладнення синдрому тривалого здавлювання, тести для самоконтролю з еталонами відповідей, а також, рекомендовану літературу та посилання на інтернет ресурси. Робота дозволить здобувачам вищої освіти краще розуміти механізми розвитку цього стану, та правильно надавати необхідну допомогу з урахуванням всіх ланок патогенезу цього захворювання. Слід зауважити, що вся медична інформація в даних рекомендаціях відповідає сучасній науково-доказовій базі та використовується в усіх розвинених країнах.
 • Документ
  Артеріальна гіпертензія (лікування) : методичні рекомендації для підготовки студентів 5 курсу до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина. Модуль Внутрішня медицина»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Тихонова, Тетяна Михайлівна; Мартим’янова, Лариса Олексіївна; Аргунова, Юлія Олегівна; Tykhonova, Tetiana M.; Martymianova, Larysa M.; Argunova, Yuliia O.
  У методичних рекомендаціях викладені основні аспекти профілактики, медикаментозного та немедикаментозного лікування артеріальної гіпертензії відповідно до діючих протоколів, наводяться сучасні міжнародні визначення та класифікації антигіпертензивних препаратів. Для студентів 5 курсу для підготовки до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина».
 • Документ
  Management of a patient with hypercortisolism (Cushing’s disease/syndrome, hypercorticism with predominant secretion of mineralocorticoids, estrogens, androgens)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Tykhonova, Tetiana M.; Gorshunska, Maryana Yu.; Barabash, Nadiya Ye.; Martymianova, Larysa O.; Тихонова, Тетяна Михайлівна; Горшунська, Мар’яна Юріївна; Барабаш, Надія Євгенівна; Мартим’янова, Лариса Олексіївна
  The methodological recommendations outline the main aspects of the management of patients with hypercorticism syndrome, which include diagnosis and differential diagnosis of its individual forms, modern approaches to treatment. For students of the 6th year to prepare for practical classes in the discipline «Internal Medicine».
 • Документ
  Деонтологічні аспекти відносин лікар-пацієнт
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Хрол, Наталя Володимирівна; Khrol, Natalia
  Методичні рекомендації призначені для студентів другого курсу медичного факультету; спрямовані на формування у студентів базового комплексу знань з вивчення деонтології в медицині, а саме визначення закономірностей розвитку відносин лікар-пацієнт, знання та розуміння етичних вимог і стандартів, які регулюють ці відносини, медичних знань та правових аспектів. Метою методичних рекомендацій є розширення теоретичних знань майбутнього лікаря, вивчення деонтології в медицині як галузі науки, ознайомлення студентів з принципами медичної деонтології та етичними аспектами взаємин між лікарем і пацієнтом, а також навчити аналізувати та вирішувати моральні дилеми, які можуть виникати в практиці медичної допомоги, формування наукового світогляду, критичного мислення.
 • Документ
  Вчення про тканини : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів біологічного факультету 1-го року навчання з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» спеціальності: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Шерстюк, Сергій Олексійович; Наконечна, Світлана Анатоліївна
  Методичні рекомендації (електронний ресурс) для студентів з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» розроблені у відповідності з діючими програмами з анатомії та гістології людини для студентів вищих навчальних закладів освіти. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Біологія та здоров´я людини». До кожної теми наведені перелік практичних навичок та контрольних питань. Теми проілюстровані рисунками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Матеріали дають змогу сформувати у студентів правильне розуміння закономірностей будови організму людини. Для студентів біологічного факультету.
 • Документ
  Нерви і судини : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів біологічного факультету 1-го року навчання з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» спеціальності: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Шерстюк, Сергій Олексійович; Наконечна, Світлана Анатоліївна
  Методичні рекомендації (електронний ресурс) для студентів з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» розроблені у відповідності з діючими програмами з анатомії та гістології людини для студентів вищих навчальних закладів освіти. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Біологія та здоров´я людини». До кожної теми наведені перелік практичних навичок та контрольних питань. Теми проілюстровані рисунками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Матеріали дають змогу сформувати у студентів правильне розуміння закономірностей будови організму людини. Для студентів біологічного факультету.
 • Документ
  Опорно-рухова система : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів біологічного факультету 1-го року навчання з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» спеціальності: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Шерстюк Сергій Олексійович, Сергій Олексійович; Наконечна, Світлана Анатоліївна
  Методичні рекомендації (електронний ресурс) для студентів з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» розроблені у відповідності з діючими програмами з анатомії та гістології людини для студентів вищих навчальних закладів освіти. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Біологія та здоров´я людини». До кожної теми наведені перелік практичних навичок та контрольних питань. Теми проілюстровані рисунками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Матеріали дають змогу сформувати у студентів правильне розуміння закономірностей будови організму людини. Для студентів біологічного факультету.
 • Документ
  Спланхнологія : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів біологічного факультету 1-го року навчання з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» спеціальності: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Шерстюк, Сергій Олексійович; Наконечна, Світлана Анатоліївна
  Методичні рекомендації (електронний ресурс) для студентів з дисципліни «Анатомія та гістологія людини» розроблені у відповідності з діючими програмами з анатомії та гістології людини для студентів вищих навчальних закладів освіти. Посібник призначений для роботи студентів під час підготовки до занять з курсу «Біологія та здоров´я людини». До кожної теми наведені перелік практичних навичок та контрольних питань. Теми проілюстровані рисунками та схемами, які полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню. Матеріали дають змогу сформувати у студентів правильне розуміння законо-мірностей будови організму людини. Для студентів біологічного факультету.
 • Документ
  Міокардити. Перикардити
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Тихонова, Т. М.; Шоп, І. В.; Богун, Л. В.; Аль-Травнех, О. В.; Tykhonova, Tetiana M.; Shop, Iryna V.; Bogun, Larysa V.; Al-Trawneh, Olena V.
  У методичних рекомендаціях представлені сучасна класифікація, особливості патогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування міокардитів, перикардитів. Для студентів 5 курсу для підготовки до практичних занять з дис-ципліни «Внутрішня медицина».
 • Документ
  Management of a patient with goiter
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Tykhonova, T. M.; Gorshunska, M. Yu.; Barabash, N. Ye.; Vasylenko, O. O.; Тихонова, Тетяна Михайлівна; Горшунська, Мар’яна Юріївна; Барабаш, Надія Євгенівна; Василенко, Ольга Олександрівна
  The methodological recommendations outline the main aspects of the management of patients with goiter syndrome, which include diagnosis and differential diagnosis of its individual forms, modern approaches to treatment. For students of the 6th year to prepare for practical classes in the discipline «Internal Medicine».
 • Документ
  Хронічні форми ішемічної хвороби серця (лікування)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Тихонова, Тетяна Михайлівна; Мартим’янова, Лариса Олексіївна; Аль-Травнех, Олена Володимирівна; Лисенко, Наталія Володимирівна; Tykhonova, Tetiana M.; Martumianova, Larysa O.; Al-Trawneh, Olena V; Lysenko, Nataliia V.
  У методичних рекомендаціях, представлені сучасні принципи лікування різних форм хронічної ішемічної хвороби серця. Для студентів 5 курсу для підготовки до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина. Модуль Внутрішня медицина».
 • Документ
  Порушення провідності серця : методичні рекомендації для підготовки студентів 5 курсу до практичних занять з дисципліни "Внутрішня медицина. Модуль Внутрішня медицина"
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Тихонова, Тетяна Михайлівна; Аль-Травнех, Олена Володимирівна; Богун, Лариса Вячеславівна; Шоп, Ірина Вячеславівна; Tykhonova, Tetiana M.; Al-Trawneh, Olena V.; Bogun, Larysa V.; Shop, Iryna V.
  У методичних рекомендаціях представлені сучасна класифікація, особливості патогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування порушень провідності серця. Для студентів 5 курсу для підготовки до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина. Модуль Внутрішня медицина»
 • Документ
  Порушення серцевого ритму : методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти 5-го року навчання з дисципліни "Внутрішня медицина"
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Тихонова, Тетяна Михайлівна; Мартим’янова, Лариса Олексіївна; Лисенко, Наталія Володимирівна; Tykhonova, Tetiana M.; Martymianova, Larysa O.; Lysenko, Nataliia V.
  У методичних рекомендаціях представлені сучасна класифікація, особливості патогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування основних порушень серцевого ритму. Для студентів 5 курсу для підготовки до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина»
 • Документ
  Набуті вади серця : методичні рекомендації для підготовки студентів 5 курсу до практичних занять з дисципліни "Внутрішня медицина. Модуль "Внутрішня медицина"
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Тихонова, Тетяна Михайлівна; Аль-Травнех, Олена Володимирівна; Богун, Лариса Вячеславівна; Шоп, Ірина Вячеславівна; Tykhonova, Tetiana M.; Al-Trawneh, Olena V.; Bogun, Larysa V.
  У методичних рекомендаціях представлені сучасна класифікація, особливості патогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування набутих вад серця. Для студентів 5 курсу для підготовки до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина. Модуль Внутрішня медицина»
 • Документ
  Management of a patient with hyperglycemia (diabetes mellitus). Management of patients with hypoglycemic states : methodical recommendations for preparation for practical training of higher medical education applicants in the 6th year
  (Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2023) Тихонова , Тетяна Михайлівна; Каніщева , Олена Володимирівна; Барабаш , Надія Євгенівна; Солдатенко , Інна Вікторівна; Сімонова, Єлізавєта Василівна; Бичкова, Ольга Юріївна; Мартим’янова, Лариса Олексіївна; Лисенко, Наталія Володимирівна; Tykhonova, Tetiana M.; Kanishcheva, Olena V.; Barabash, Nadiya Ye.; Soldatenko, Inna V.; Simonova, Yelizavieta V.; Bychkova, Olga Yu.; Martymianova, Larysa O.; Lysenko, Nataliia V.
  The methodical recommendations outline the issues of diagnosis and differential diagnosis of carbohydrate metabolism disorders, algorithms for the treatment of hyperglycemia, specific diabetes, and hypoglycemic states. The preparation has been drawn up for practical training on the discipline «Internal Medicine» for 6th course students.
 • Документ
  Forensic medicine : methodical guidance for the 4th year medical students in discipline “Forensic medicine. Medical legislation” [Electronic edition]
  (Kharkiv : V.N. Karazin Kharkiv National University, 2023) Проценко, Олена Сергіївна; Ремньова, Наталія Олексіївна; Губін, Микола Володимирович; Кісь, Андрій Володимирович; Ткаченко, Наталія Олександрівна; Protsenko, O.S.; Remnyova, N.O.; Gubin, M.V.; Kis, A.V.; Tkachenko, N.O.
  Methodical guidance includes the theoretical part of the cycle of practical classes in forensic medicine. The following guidance provides medical students with procedural basics, forensic thanatology, forensic traumatology, falling from height, damages caused by blunt or sharp objects, forensic medical examination of firearm injuries, and mechanical asphyxia. The guidance is recommended for IV year students of the School of Medicine.
 • Документ
  Пароксизмальні тахікардії : методичні рекомендації для здобувачів вищої медичної освіти з дисципліни «Внутрішня медицина» [Електронне видання]
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Яковлева, Лариса Миколаївна
  Методичні рекомендації можуть бути використані для підготовки студентів, інтернів, лікарів з дисципліни «Внутрішня медицина», містять сучасні дані щодо визначення, класифікації, етіології та діагностики пароксизмальних тахікардій, список рекомендованої літератури з основ них розділів теми, а також тестові запитання.
 • Документ
  Постійна електростимуляція при брадіаритміях : методичні рекомендації для здобувачів вищої медичної освіти з дисципліни «Внутрішня медицина» [Електронне видання]
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Яковлева, Лариса Миколаївна
  Методичні рекомендації можуть бути використані для підготовки студентів, інтернів, лікарів з дисципліни «Внутрішня медицина», містять сучасні дані щодо визначення, класифікації, етіології та діагностики брадіаритмій, список рекомендованої літератури з основних розділів теми, а також тестові запитання.
 • Документ
  Екстрасистолія : методичні рекомендації для здобувачів вищої медичної освіти з дисципліни «Внутрішня медицина» [Електронне видання]
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Бутко, Олена Олександрівна
  Методичні рекомендації можуть бути використані для підготовки студентів, інтернів, лікарів з дисципліни «Внутрішня медицина», містять інформацію з теоретичних основ ЕКГ-діагностики різних видів екстрасистолії та парасистолії і запитання для підсумкового контролю знань з ключами відповідей для слухачів.
 • Документ
  Блокада лівої ніжки пучка Гіса : методичні рекомендації для здобувачів вищої медичної освіти з дисципліни «Внутрішня медицина» [Електронне видання]
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023) Бутко, Олена Олександрівна
  Методичні рекомендації можуть бути використані для підготовки студентів, інтернів, лікарів з дисципліни «Внутрішня медицина», містять навчальну інформацію з теоретичних основ ЕКГ-діагностики блокади лівої ніжки пучка Гіса та її розгалужень, список рекомендованої літератури та запитання для підсумкового контролю знань з ключами відповідей для слухачів.