2. Дисертації, автореферати дисертацій. Юридичний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) : Автореферат
  (Київ : Б.в., 2009) Мічурін, Є.О.
  Спеціальність: 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
 • Документ
  Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект)
  (Київ : Б.в., 2009) Мічурін, Є.О.
  Спеціальність: 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Науковий консультант: Луць Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України.
 • Документ
  Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло
  (Харків : Б.в., 2000) Мічурін, Є.О.
  Спеціальність: 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Науковий керівник: Самойленко Володимир Михайлович, доцент, кандидат юридичних наук.
 • Документ
  Межі та обмеження права власності
  (2016-04-15) Розгон, О.В.
  Дисертація містить комплексне дослідження меж і обмежень права власності. У роботі аналізуються загальні засади права власності, наукові підходи до понять меж та обмежень права власності, надаються їх визначення, сутність та особливості цих категорій, простежується їхній вплив на право власності, здійснення та захист власником правомочностей, запропоновано види меж та обмежень права власності. Значна увага приділяється з’ясуванню юридичної природи й особливостей окремих видів обмежень права власності, а саме: речових, договірних, корпоративних. На основі аналізу цих видів обмежень виявлено окремі недоліки чинного законодавства та сформульовано конкретні пропозиції щодо їх усунення.