Наукові видання. Навчально-науковий інститут "Фізико-технічний факультет"

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Поширення, конверсія та поглинання об'ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у плазмі з неодновимірною неоднорідністю
  (Харків : Б.в., 2003) Гірка, І.О.
  Низькочастотні електромагнітні хвилі з частотою нижче електронної ленгмюрівської у магнітоактивній плазмі є предметом інтенсивних наукових досліджень. Це обумовлено широкими практичними застосуваннями цих хвиль. Теоретичні й експериментальні дослідження поширення, загасання, збудження і конверсії швидких магніто звукових хвиль (ШМЗХ) і альфвенівських хвиль (АХ) інтенсивно проводяться протягом останніх п'ятдесятьох років. Насамперед, це пов'язано з численними застосуваннями здобутків цих досліджень у проблемі керованого термоядерного синтезу (КТС), ряді задач геофізики й астрофізики. ШМЗХ і АХ є потужнім засобом створення і нагрівання плазми в тороїдних магнітних уловлювачах (токамаках і стеллараторах) [1 – 3]. За допомогою високочастотного нагрівання уже на теперішній час у токамаках досягнуті температури порядку десяти кілоелектронвольт. Поряд з інжекцією нейтралів, іонним циклотронним, нижньогибридним і електронним циклотронним нагріванням МГДХ передбачається використовувати як основний метод нагрівання плазми в майбутньому термоядерному реакторі. ШМЗХ і АХ можуть бути також використані для створення струмів захоплення [4]. Розв’язання задачі підтримання струму захоплення при введенні до плазми ВЧ потужності допоможе створенню стаціонарного токамака і на його основі термоядерного реактора - токамака. Створення струмів захоплення може бути використаним також і в стеллараторах – з метою керування профілем обертального перетворення і досягнення, за рахунок цього, кращої МГД стійкості плазми.
 • Документ
  Теорія азимутальних поверхневих хвиль
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011) Гірка, В.О.; Гірка, І.О.
  Викладено теорію збудження, загасання та поширення електромагнітних хвиль поперек осі симетрії циліндричних металевих хвилеводів із плазмовим наповненням. Досліджено частотні спектри та просторовий розподіл полів цих хвиль у хвилеводах різної конструкції, враховано неоднорідність плазми та зовнішнього магнітного поля, проаналізовано вплив на ці характеристики хвиль відмінності перерізу плазми та стінки хвилеводу від кола, протікання аксіального електричного струму у плазмі, наявність малих аксіальних хвильових чисел. Проаналізовано взаємодію цих хвиль із кільцевими пучками електронів та можливості підтримання цими хвилями газових розрядів. Для студентів магістерської підготовки, аспірантів та науковців, які спеціалізуються в галузі фізики плазми, радіофізики, електродинаміки неоднорідних середовищ.
 • Документ
  Я.М. Фогель. Физик. Учитель. Человек
  (Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2010) Азаренков, Н.А.; Бобков, В.В.; Грицына, В.В.; Слабоспицкий, Р.П.
  В книгу включены воспоминания дочери Якова Михайловича Фогеля, его учеников и соратников о нем – видном ученом ХХ столетия в области физики электронных и атомных столкновений и физической электроники, человеке универсальной научной эрудиции, воспитавшем плеяду исследователей, внесших заметный вклад в развитие мировой науки.