Навчальні видання. Факультет комп'ютерних наук

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Адміністрування інформаційних систем : методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024) Богучарський , Сергій Іванович; Bohucharskyi , Serhii
  У методичних рекомендаціях містяться вимоги щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Адміністрування інформаційних систем» для студентів четвертого курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форми здобуття освіти. Висвітлюються організаційні та методичні вимоги щодо структури, змісту, підготовки й оформлення розрахунково-графічної роботи.
 • Документ
  Системи штучного інтелекту : практикум [Електронне видання]
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022) Стрілець, Вікторія Євгенівна; Шматков, Сергій Ігорович
  У практикумі викладаються основи програмування на мові Пролог, яка використовується для розв’язання задач штучного інтелекту й обробки складних символьних структур. Описані методи і засоби логічного програмування мовою SWI-Prolog, наведені приклади пролог-програм. Посібник містить методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Системи штучного інтелекту», яка викладається у рамках підготовки бакалаврів за спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
 • Документ
  Комп’ютерні мережі : методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023) Богучарський Сергій Іванович
  У методичних рекомендаціях містяться вимоги щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів другого курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форми здобуття освіти. Висвітлюються організаційні та методичні вимоги щодо структури, змісту, підготовки й оформлення розрахунково-графічної роботи.
 • Документ
  Комп’ютерні мережі : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022) Богучарський, Сергій Іванович
  У методичних рекомендаціях містяться вимоги щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів другого курсу спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форми здобуття освіти. Висвітлюються організаційні та методичні вимоги щодо структури, змісту, підготовки, оформлення і проведення захисту курсової роботи.
 • Документ
  Вступ до методів організації та оптимізації нейромереж : навчальний посібник
  (Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021) Гущин, Іван Валерійович; Киричок, Олександр Віталійович; Куклін, Володимир Михайлович
  У книзі викладено в значній мірі розвинені в роботах попередників різні способи опису архітектури і проблем оптимізації нейронних мереж. Обговорюються методи навчання нейронних мереж з вчителем і без нього. Детально розглядаються різні технології градієнтного спуску при зворотному поширенні помилки. Обговорюється кластеризація при навчанні без вчителя і на її основі формування класифікацій. Розглянуто прості нейронні мережі і закладені в їх основу ідеї акредитації та асоціативної пам'яті. Представлені приклади нейронних мереж на основі нечіткої логіки. Значна увага приділяється вивченню багатопараметричних нелінійних систем і на цій основі обговорюється перехід до технологій глибокого навчання. Розглянуто різні види сучасних нейромереж. Обговорюються методи перетворення вхідних даних і принципи обробки текстів природної мови. Навчальний посібник є цікавим для аспірантів і студентів факультетів природничо-наукового профілю та комп'ютерних наук, які вивчають системи штучного інтелекту.
 • Документ
  Подання знань і операції над ними : навчальний посібник
  (Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019) Куклін, В.М.
  В книге изложены в значительной степени развитые в работах предшественников различные способы представления знаний в глобальных базах данных коммутативных и некоммутативных систем продукций. Рассмотрены формализованные операции для получения новых решений, в частности способы расширения баз данных, что отвечает процедурам обучения. Основное внимание уделяется методам формирования на основе математики и математической логики языков искусственного интеллекта, таких как Пролог и Лисп. Обсуждаются особенности применения нечеткой логики для создания алгоритмов и искусственных нейронных сетей. Представлены технологии создания планов для роботов с учетом конфликтов целей. Обсуждаются проблемы описания и реализации семантических сетей и семантической паутины. Представляет интерес в качестве учебного пособия для аспирантов и студентов факультетов естественно-научного профиля и компьютерных наук, изучающих системы искусственного интеллекта.
 • Документ
  Моделювання фізичних процесів із використанням технології CUDA
  (Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017) Гущин, І.В.; Куклін, В.М.; Мішин, О.В.; Приймак, О.В.
  Представлені результати моделювання явищ виникнення хвиль аномально великої амплітуди внаслідок розвитку модуляційної нестійкості. Вивчено характер зверхвипромінення електронних згустків, що рухаються в плазмі. Розроблено модель динаміки конвективного шару і структурно-фазових переходів, що виникають у ньому. Розглянуто особливості застосування технології CUDA для моделювання складних фізичних процесів. Обговорюються методи опису і підходи для представлення даних. Видання призначене для фахівців у сфері моделювання фізичних явищ і студентів старших курсів природничо-наукових і комп’ютерних факультетів університетів.
 • Документ
  Информационная экономика
  (Харьков: Кроссроуд, 2005) Ивин, Л.Н.; Куклин, В.М.
  Систематизирован материал по фундаментальным проблемам организации информационных потоков в экономике, рассмотрена архитектура информационных структур традиционных и онлайновых предприятий, торговых учреждений, банков, биржевых структур и т.п. Обсуждаются процедуры выбора проектов, оценка и корпоративные транзакции для формирования Интернет–бизнеса, организация электронных платежей и системы онлайновой торговли ценными бумагами. Изучаются особенности локальных и глобальной сетей, аппаратного и программного обеспечения, использования информационных систем, программ обеспечения конфиденциальности и аутентичности для организации коммерческой деятельности. Книга рассчитана на студентов и аспирантов всех специальностей технических и экономических факультетов, изучающих курсы экономики, организации и управления высокотехнологическим производством. Она будет полезна представителям управленческого звена только формирующегося в Украине Интернет–бизнеса, а также предпринимателям, желающим детально разобраться в вопросах создания высокотехнологических предприятий.
 • Документ
  Методические указания по оформлению документации на программные продукты (изделия) при выполнении дипломных работ, курсовых работ и практических заданий по дисциплинам кафедры теоретической и прикладной системотехники
  (2018-02-02) Бердніков, А.Г.
  Целью разработки документации на программный продукт при выполнении дипломных работ, курсовых работ и практических заданий по дисциплинам кафедры является получение практических навыков в оформлении программной документации в соответствии с требованиями Единой системы документации(ЕСПД)
 • Документ
  Методические рекомендации по проектной оценке надежности
  (2017-02-06) Андреев, Ф.М.; Бердников, А.Г.
  Методические рекомендации по проектной оценке надежности содержат методику анализа надежности автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). В качестве примера, рассмотрена система управления газокомпрессорного цеха магистрального газопровода. Эти методические рекомендации могут быть использованы при выполнении практических занятий по учебным дисциплинам «Основы теории эксплуатации сложных радиоэлектронных систем», «Проектирование компьютеризированных систем управления», а также при выполнении дипломных и курсовых работ.