Роботи різної тематики. ЦНБ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 150
 • Документ
  Єврейський театр у Харкові
  (Київ : Фенікс, 2017) Полякова, Юліана Юріївна
  Розділ присвячено становленню та розвитку єврейського театру у Харкові. Розглянуто період від 1915 року, коли у Харкові почала роботу трупа А. Фішзона, до 1945, коли Харківський державний єврейський театр припинив своє існування. За цей час у Харкові працювало декілька єврейських колективів. Розглянуто особливості творчої програми, репертуару, режисерських пошуків, виконавській майстерності таких колективів, як трупа А. Фішзона, "Унзер Вінкль" під керівництвом М. Рафальського, "Гезкульт", Харківський державний єврейський театр.
 • Документ
  Історія єврейського театру «Гезкульт» у Харкові
  (Київ : Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 2010) Полякова, Юліана Юріївна
  Спираючись на архівні матеріали й статті з періодичних видань, авторка аналізує діяльність харківського єврейського театру «Гезкульт» у контексті складних політичних умов розвитку національного театру в Україні.
 • Документ
  Вихованець Харківського університету Віктор Русинов: життя, обірване на льоту
  (Харків : Курсор, 2023) Глибицька, Світлана Борисівна
  Минуло 20 років з тієї пам’ятної авіакатастрофи, коли велика команда кращих авіаційних фахівців України та Росії загинула в горах Ірану. А серед них – випускник Харківського державного університету і – на той час – директор з міжнародних авіаційних програм компанії «ІнтерАМІ» Віктор Вікторович Русинов. Філолог за освітою, ентузіаст радіосправи, талановита та креативна особистість.
 • Документ
  Серія «Венец славянских поэтов» та її засновник Юліан Солтик-Романський
  (Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022) Полякова, Юліана Юріївна
  Стаття присвячена серії книг «Венец славянских поэтов», започаткованій Ю. Солтик-Романським у 1880-х роках. Подано книгознавчій аналіз чотирьох видань серії, які містять оригінальні твори слов’янських поетів та їх переклади. Досліджено внесок Сотик-Романського у формування корпусу видань слов’янського національного відродження.
 • Документ
  Театральне спрямування діяльності видавництва газети «Южный край» (за фондами бібліотек Харкова)
  (Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022) Полякова, Юліана Юріївна
  Стаття присвячена виданням з питань театру, що вийшли з типографії харківської газети «Южный край». Проаналізовано тематику, проблематику та авторський склад видань. Досліджено внесок видань типографії у театральне життя Харкова.
 • Документ
  Видавнича діяльність київського театру «Соловцов» на початку ХХ століття
  (Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022) Полякова, Юліана Юріївна
  Стаття присвячена видавничій діяльності дирекції київського театру «Соловцов». Проаналізовано видання серій «Искусство театра» та «Серия спектаклей-лекций». Досліджено спробу театру впливати на глядача за допомогою книг та лекцій перед виставами.
 • Документ
  Образ автора в стихах и воспоминаниях Ольги Мочаловой
  (2020) Полякова, Юліана Юріївна
 • Документ
  Борис Руднєв – фотограф Музею витончених мистецтв та старожитностей Харківського університету, директор Лебединського художнього музею
  (Харків, 2021) Глибицька, Світлана Борисівна
  У харківському краєзнавчому просторі, на жаль, мало уваги приділено особистості Бориса Кузьмича Руднєва – уродженця міста Харкова, випускника Технологічного інституту (нині – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), співробітника Музею витончених мистецтв та старожитностей Харківського університету, згодом – засновника та першого директора Лебединського художнього музею, який тепер носить його ім’я. Постать ця – багатогранна і, без перебільшення, героїчна – враховуючи те, як Борис Кузьмич під час громадянської війни рятував художні цінності, що були покладені в основу Лебединського художнього музею, а під час Другої світової зумів зберегти їх у період окупації Лебедина.
 • Документ
  Харьковский период жизни и деятельности театрального критика Исаака Туркельтауба: биобиблиографический аспект
  (Харків, 2020) Полякова, Юлиана Юрьевна; Полякова, Юліана Юріївна
 • Документ
  «Велике переселення»: театральні будівлі Харкова кінця 1930-х років
  (Харків, 2021) Полякова, Юліана Юріївна
  Стаття присвячена історії будівництва та використання театральних будівель у Харкові у першій половині XX століття. Авторка аналізує причини виникнення та ліквідації театрів і приміщень, де вони працювали.
 • Документ
  Еврейский театр в Харькове (1921–1925): от оперетты к ГОСЕТу
  (Харків, 2011) Полякова, Юлиана Юрьевна; Полякова, Юліана Юріївна
  У статті розглянуто розвиток єврейського театру у Харкові у 1921–1925 рр., проаналізовано репертуар та акторську гру гастролюючих труп та сприйняття їхніх вистав глядачами. В статье рассматривается развитие еврейского театра в Харькове в 1921-1925 гг., анализируется репертуар и актерская игра гастролирующих трупп и восприятие их спектаклей зрителями. The article deals with Jewish theater performances in Kharkiv between 1921 and 1925. Repertoire and actors' skills of guest-performing companies are analyzed as well as the response of their audiences.
 • Документ
  Проблема сценічності драматургії Лесі Українки та Марини Цвєтаєвої: літературознавчий аспект
  (Харків: СГ НТМ "Новий курс", 2021) Полякова, Юліана Юріївна
 • Документ
  Инна Мельницкая: жизнь и судьба
  (Харків, 2021) Полякова, Юлиана Юрьевна; Полякова, Юліана Юріївна
 • Документ
  На узвишші : Пам’яті української поетеси Лідії Доценко (17.01.1944–27.02.2021)
  (Харків, 2021) Глибицька, Світлана Борисівна
 • Документ
  Семья Гордеевых
  (Харків, 2021) Глибицкая, Светлана Борисовна; Глібицька, Світлана Борисівна
 • Документ
  Співпраця бібліографів з видавництвами, авторами
  (2020) Полякова, Юліана Юріївна
  Публікація присвячена розкриттю нового напряму діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – співпраці фахівців науково-бібліографічного відділу з видавництвами та окремими авторами у справі підготовки до друку наукової, науково-популярної, довідкової літератури.
 • Документ
  «Розстріляне Відродження» Харківського університету
  (Харків, 2020) Глибицька, Світлана Борисівна
  У статті розглянуто долі вчених філологічного факультету Харківського університету та утворених від нього вишів (Харківський інститут народної освіти, Харківський педагогічний інститут професійної освіти), які у часи сталінського терору були звинувачені в «буржуазному націоналізмі» та страчені. Стаття написана на основі матеріалів, зібраних при підготовці видання «Біобібліографічний словник вчених Харківського університету. Т. 3. Філологи ХХ – початку ХХІ століть. Вип. 1. Філологічний факультет. Кафедра українознавства філософського факультету», яке готує Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вчені, про яких йде мова, працювали на кафедрах української мови, літератури, науково-дослідних кафедрах української культури, мовознавства та літературознавства при названих вишах. Усього в ті часи було репресовано 46 вчених факультету, з них 15 розстріляні та 5 померли у тюрмі або у засланні.
 • Документ
  «Мне – в пламени летать» : О поэзии и судьбе харьковcкой поэтессы Светланы Озерской (1950–2014)
  (Харків, 2019) Глибицкая, Светлана Борисовна
  Статья посвящена творчеству и жизненному пути харьковской поэтессы Светланы Озерской (1950–2014).
 • Документ
  Стратегії комплектування: виклики цифрової доби
  (Київ : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2020-07) Гужва, Алла Олександрівна
  У статті проаналізовано проблеми комплектування за умов переходу на цифрові медіа та наведено головні показники власного бібліотечного фонду. Вказано на відмінність в обліку електронних документів і цифрових. Проблематизовано функцію соціальної комунікації, яку здійснює соціальний інститут бібліотеки у діахронному (історичному) та синхронному (сучасно-просторовому) аспектах. Виснувано, що збереження бібліотеки у передачі інформації залежить від створення матеріальної бази, відповідної цифровим медіа.
 • Документ
  Владимир Васильевич Левитский – филолог, синолог, харбинист, дневниковед : (К 85-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель
  (Харьков : ФЛП Тарасенко В. П., 2020) Глибицкая, Светлана Борисовна; Глібицька, Світлана Борисівна; Мелихов, Виктор Григорьевич; Меліхов, Віктор Григорович
  Цей біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях та наукову діяльність доцента філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Володимира Васильовича Левитського. Посібник призначений науковцям та студентам – філологам та історикам, усім, хто цікавиться питаннями лексикології, методики викладання рідної мови іноземцям, літературознавством, синологією, історією православ'я за кордоном.