Принципы по надзору за иностранными банковскими учреждениями в документах базельского комитета

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Коунг Тиерри Евген – студент 5-го курса юридического факультета Харковського национального университета имени В.Н.Каразина

Опис

Ключові слова

принципы, международное сотрудничество, Базельский комитет, надзор

Бібліографічний опис

Коунг Тиерри Евген. Принципы по надзору за иностранными банковскими учреждениями в документах базельского комитета / Коунг Тиерри Евген // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 265–267