Типологія спогадів про Харківський університет 1920 – 1930-х рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті, з огляду на специфіку мемуарних джерел та аналіз їхнього змісту, запропонована типологія комплексу спогадів про Харківський університет 1920–1930-х рр. В статье, учитывая специфику мемуарных источников и анализ их содержания, предложена типология комплекса воспоминаний о Харьковском университете 1920–1930-х гг. Іn the article а proposed typology of the complex of memories about the University of Kharkov in 1920 – 1930’s, considering specificity of memoirs sources and analyzing their content.

Опис

Красько Ольга Іванівна – аспірантка кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, мемуари, Харківський університет, типологія, memoirs, the University of Kharkov, typology

Бібліографічний опис

Красько Ольга. Типологія спогадів про Харківський університет 1920 – 1930-х рр. /Красько Ольга // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 226-234.