Політична фракціоналізація як структурний та інституціональний феномен ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті пропонується аналіз проблеми політичних протиріч між національними державами у Європейському Союзі на основі запропонованої концепції політичної фракціоналізації, досліджується роль цивілізаційних, культурних, історичних чинників у цьому процесі. Розглядається вплив політичної фракціоналізації на процеси прийняття політичних рішень і вироблення зовнішньої політики ЄС. Автором підкреслюється важлива роль історичних особливостей формування європейського простору у політичному сьогоденні об'єднання.

Опис

Ключові слова

Європейський Союз, політична фракціоналізація, культурні плити

Бібліографічний опис

Головко В.М. Політична фракціоналізація як структурний та інституціональний феномен ЄС / В.М. Головко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 223 – 232