До питання суспільно-географічних досліджень соціальної інфраструктури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

Анотація

Розглянуто значення соціальної інфраструктури в суспільстві, досліджено визначення поняття «соціальна інфраструктура» та показана її структура за О.І. Шаблієм та Б.Д. Гаврилишиним, проаналізовано захищені кандидатські, докторські дисертації, а також фахові видання за напрямками географії сфери обслуговування, соціальної сфери, соціальної інфраструктури, географії освіти, транспорту, охорони здоров’я, сфера культури, зв’язку, обґрунтовано вибір дослідження суспільно-географічних аспектів соціальної інфраструктури Харківської області.

Опис

Ключові слова

соціальна інфраструктура, соціальна сфера, сфера обслуговування, освіта, охорона здоров’я, сфера культури

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжре-гіональний збірник наукових праць. – Харків: Харківський національний університет іме-ні В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 13 (2). – с. 97 – 101