Стан та перспективи розвитку в’їзного туризму на Харківщині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті на основі економічних показників узагальнено та проаналізовано спроможність і перспективи Харківського регіону стати одним з важливих регіонів Україні в галузі туризму. Зібрані та оброблені теоретичний і статистичний матеріал стосовно виникнення та розвитку туризму в Харківському регіоні; зроблені висновки щодо потенціалу регіону та визначені шляхи підвищення перспектив регіону в галузі туризму. In the article the opportunities and perspectives of the Kharkiv region to become one of the most important regions of Ukraine in the field of tourism are generalized and analysed on the bases of economic indices. The theoretical and statistical material on the appearance and development of tourism in Kharkiv region is collected and studied. The conclusions as to the potential of the region are made. The ways of improving the perspectives of the region in the field of tourism are defined.

Опис

Ключові слова

в’їзний туризм, природний та історико-культурний потенціал, дитячий та молодіжний туризм, заклади курортного лікування, екскурсійні маршрути, екологічний туризм, спортивний туризм, пізнавальний туризм, діловий туризм

Бібліографічний опис

Євтушенко Н.А. Стан та перспективи розвитку в’їзного туризму на Харківщині / Н.А. Євтушенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 99–105.