Публічно-приватне партнерство: європейський досвід та українські реалії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

It is analyzed the main point of public-private partnership and its role in the system of rendering of public services is defined. It is given the examples of application of public-private partnership in European countries. Special attention is concentrated on a problem of adoption of the institute of public-private partnership in Ukraine. Проаналізована сутність публічно-приватного партнерства та визначена його роль в системі надання публічних послуг. Наведені приклади застосування публічно-приватного партнерства в європейських країнах. Особлива увага приділена проблемі впровадження інституту публічно-приватного партнерства в Україні.

Опис

Ключові слова

публічно-приватне партнерство, суспільний інтерес, держава, бізнес, приватна сфера, публічна сфера, public-private partnership, public interest, government, business, private sphere, public sphere

Бібліографічний опис

Зайдель М.І. Публічно-приватне партнерство: європейський досвід та українські реалії / М.І. Зайдель // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1007. – 2012. – С. 151-157