Відродження релігійного життя на Луганщині в роки Великої Вітчизняної війни

Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У даній роботі робиться спроба проаналізувати роль різних церков у релігійному відродженні на Луганщині під час нацистської окупації та в перші роки відновлення радянської влади. Ця спроба робиться в основному на базі офіційних нацистських та радянських документів. В данной работе делается попытка проанализировать роль разных церквей в возрождении религиозной жизни на Луганщине во время нацистской оккупации и в первые годы воcстановления советской власти. Эта попытка делается в основном на базе официальных нацистских и советских документов. In this paper the attempt is made to analyse the role of the different churches in the religious revival in Luhans’k region under the Nazi occupation and during the first years of the the restoration of the Soviet power. This attempt is done primarily on the base of official Nazi and Soviet documents.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

нацистська окупація, Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ), Автономна Православна Церква (АПЦ), Російська Православна Церква (РПЦ), оккупация, Украинская Автокефальная Православная Церковь (УАПЦ), Автономная Православная Церковь (АПЦ), Русская Православная Церковь (РПЦ), Nazi occupation, the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (UAOC), Autonomous Orthodox Church (APTS), Russian Orthodox Church (ROC)

Бібліографічний опис

Онищук О. О. Відродження релігійного життя на Луганщині в роки Великої Вітчизняної війни / О. О. Онищук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 83-89.