Допустимість доказів як одна з умов процесу доказування у господарському процесуальному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Чернобай Олександра Григорівна – студент-магістр юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Опис

Ключові слова

господарський процес, докази, доказування, допустимість доказів

Бібліографічний опис

Чернобай О.Г. Допустимість доказів як одна з умов процесу доказування у господарському процесуальному праві / Олександра Григорівна Чернобай // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 543–545