Оцінка впливу чинників розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Харківській області

Ескіз недоступний

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття розглядає методи дослідження туристично-рекреаційної діяльності та їх практичне застосування на прикладі Харківської області. Основну увагу приділено результатам кореляційного та факторного аналізу чинників, які впливають на розвиток туристично-рекреаційної діяльності в регіоні. Проаналізовано вплив чинників на розвитку турис-тично-рекреаційної діяльності в адміністративних районах Харківської області

Опис

Ключові слова

туристично-рекреаційна діяльність

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2010. – Вип. 8(1)