Честь тамплиеров

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Батина Е. А. Честь тамплиеров В статье рассматривается эволюция рыцарства и изменения составляющих понятия «рыцарская честь». Определяется роль ордена тамплиеров в процессе изменения данной идеологической концепции, как катализатора и исполнителя новых стандартов. Рассматривается влияние изменения понятия «честь» на общество. Батіна Є. О. Честь тамплієрів У статті розглядається еволюція лицарства і зміни складових поняття «лицарська честь» Визначається роль ордена тамплієрів у процесі зміни даної ідеологічної концепції, як каталізатора і виконавця нових стандартів. Розглядається вплив зміни поняття «честь» на суспільство. Batina Yevheniia. Honor of the Knights Templar The evolution of chivalry and change components concept of «chivalry». The role of the Knights Templar in the process of changing this ideological concept, as a catalyst and performer of new standards. The infl uence of the change in the concept of «honor» in the society.

Опис

https://ancientkharkiv.wordpress.com/2015/07/29/honora_ad_fontes/

Ключові слова

честь, рыцарство, тамплиеры, лицарство, тамплієри, honor, chivalry, the Knights Templar

Бібліографічний опис

Батина Е. А. Честь тамплиеров // Честь та безчестя ad Fontes. Збірка доповідей круглого столу СНТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна, 27 березня 2015 р. / Укладач, редактор О. А. Ручинська. – Харків: Майдан, 2015. – С. 42-50.