Традиції літературної критики 1920-х років у творчому доробку Юрія Шереха

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено дослідженню генези наукової методології літературної критики відомого українського філолога Ю. Шереха. Автор, спираючись на джерела, доводить, що її основи були сформовані ще під час навчання та подальшої праці Ю. Шевельова в Харківському університеті протягом 1920-1930-х років. Особливу увагу приділено впливу таких видатних літературознавців, як О.І. Білецький та А.П. Шамрай, котрі посідають помітне місце в історії української літературної критики 1920-х років. Автор проводить певні паралелі та відмінності в творчих підходах цих учених і накреслює перспективи подальших досліджень.

Опис

This article is devoted to investigation of genesis of scientific methodology in literary criticism of famous Ukrainian philologist George Y. Shevelov (Yury Sherekh). The author proved that the foundation of Yury Sherekh's methodology were being formed, when he studied and then worked in Kharkhiv University during 1920-1930-s. The principal attention in this article is paid to influence of such outstanding literary critics as Alexander Beletskiy and Agapiy Shamray, who went down in history of Ukrainian of 1920-s. The author finds some similarities and differences in the creative activity of above-mentioned scientists and outlines the perspectives for further investigation.

Ключові слова

генезис, літературна критика, наукова методологія, формалізм, Харківський університет, Шерех Юрій

Бібліографічний опис

Сподарець М.П. Традиції літературної критики 1920-х років у творчому доробку Юрія Шереха / М.П. Сподарець // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 854, вип. 57. – С. 6 – 13