Інформаційні технології в управлінні підприємствами готельно-ресторанного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразина

Анотація

Опис

Ключові слова

готельно-ресторанний бізнес, інформаційні технології

Бібліографічний опис

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 412 с. - розділ 3.2, с. 251-267.