Переддипломна (виробнича) практика: методичні рекомендації (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії освітніх програм «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародна інформаційна безпека»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Методичні рекомендації розкривають мету і завдання переддипломної (виробничої) практики, розкривають особливості її організації. Наведено зразки звітних документів, що використовуються під час проходження та захисту переддипломної (виробничої) практики. Методичні рекомендації розраховані для здобувачів-практикантів 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», керівників практикою та членів комісії із захисту практики.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Міжнародна інформаційна безпека, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, переддипломна (виробнича) практика, методичні рекомендації

Бібліографічний опис

Переддипломна (виробнича) практика: методичні рекомендації (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії освітніх програм «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародна інформаційна безпека» / Уклад. Т. І. Алексєєва. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 28 с.