Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам’яті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Дана стаття присвячена актуальним проблемам консолідації української нації на сучасному етапі. В ній аналізуються спроби політиків і науковців на засадах оновленої історичної пам’яті зміцнити єдність нації шляхом утворення нових національних міфів, героїв, символів, нових поглядів на історичні події. Данная статья посвящена актуальным проблемам консолидации украинской нации на современном этапе. В ней анализируются попытки ученых и политиков на основе обновленной исторической памяти укрепить единство нации путем создания новых национальных мифов, героев, символов, новых взглядов на исторические события. This article is devoted actual problems of consolidation of Ukrainian nation on the modern stage. In her the attempts of scientists and politicians are analysed on the basis of the renewed historical memory to fix unity of nation by creation of new national myths, heroes, symbols, new views to the historical events.

Опис

Ключові слова

історична пам’ять, нація етнічна, нація політична, Конотопська битва, Полтавська битва, національні міфи, національні символи, историческая память, нация этническая, нация политическая, Конотопская битва, Полтавская битва, национальные мифы, национальные символы, Historical memory, the ethnic nation, the political nation, the Konotopsky fight, the Poltava fight, national myths, national symbols

Бібліографічний опис

Бортник Л.А. Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення її історичної пам’яті / Л.А. Бортник, Т.Г. Павлова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 76-83.