Правове регулювання інформаційних відносин в сфері державної служби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-09-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання інформаційних відносин, що виконують у сфері державної служби України. Аналізується роль і значення інформації у процесі формування і розвитку інформаційних відносин у цій сфері, визначаються особливості правового регулювання зазначених відносин у секторі державної служби, а також наводиться їх класифікація. Надано адміністративно-правову характеристику суб’єктного складу інформаційних відносин у секторі державної служби, а також обґрунтовано авторський підхід до формування універсальної моделі інформаційної компетентності державних службовців України. На основі вивчення досвіду правової регламентації інформаційних відносин у секторі державної служби країн Європейського Союзу сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правової основи їх розвитку, а також оптимізації інституту юридичної відповідальності державних службовців України за вчинення правопорушень, пов’язаних з використанням службової інформації.

Опис

Ключові слова

інформація, державна служба, державне управління, посадова особа, інформаційні відносини, інформаційна компетенція, інформаційна компетентність, правопорушення, пов’язані з обігом інформації

Бібліографічний опис