Залучення громади до формування місцевої політики (на прикладі великих міст України)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Досліджуються форми локальної демократії, що застосовуються у великих містах України. На основі аналізу законів України, статутів територіальних громад та офіційних web-сайтів місцевих рад представлені особливості реалізації прямого волевиявлення (передусім, зборів громадян, місцевих ініціатив та громадських слухань) у великих містах України. The article deals with the forms of local democracy, which are used in the big Ukrainian cities. It presents the forms of realization of direct local democracy ( general assembly of citizens, local initiatives and public hearing) in the big Ukrainian cities on the basis of analysis of laws of Ukraine, local statutes and official web-sites of local governments.

Опис

Ключові слова

збори громадян, місцева ініціатива, громадські слухання, general assembly of citizens, local initiative, Political science

Бібліографічний опис

Панченко Т.В. Залучення громади до формування місцевої політики (на прикладі великих міст України) / Т.В. Панченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 143-148