Розвиток системи місцевого оподаткування в 1921–1930 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет

Анотація

У статті аналізується політика радянської держави в 1921–1930 рр. спрямована на відновлення системи місцевого оподаткуванні та визначені її особливості на прикладі Петрограду-Ленінграду як специфічної господарської одиниці. Робиться висновок, що Петроград-Ленінград відзначався більш високими ставками оподаткування у порівнянні з іншими містами СРСР і власною ініціативою в організації системи місцевого оподаткування. Зазначається, що місцеві податки в досліджуваний період виконували не лише фіскальну функцію, а й були засобом тиску на приватнокапіталістичні елементи.

Опис

Орленко Олена – аспірантка історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

місцеве оподаткування, нова економічна політика, рента, податок із споруд, податок із видовищ, податок із перевезених вантажів, Петроград-Ленінград

Бібліографічний опис

Орленко Олена. Розвиток системи місцевого оподаткування в 1921–1930 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду) / Орленко Олена// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 14. – С. 119–128.