Задачі механіки суспензій частинок, що агрегують : автореферат дисертації ... кандидата фізико-математичних наук

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена постановці та розв’язанню задач про осідання частинок дво- та трифазної суспензій, що агрегують, у вертикальних та похилих трубках в неоднорідному полі зовнішніх сил. За допомогою методу характеристик знайдено рівняння сімейств характеристик та умови на них. Проведено дослідження умов існування різних типів розв’язків, а також детальний аналіз умов на границях. Проведено узагальнення ефекту Бойкотта на випадок суспензій, що агрегують, а також досліджено залежність швидкості осідання від кута нахилу трубки. Розв’язано задачі про тришарову ламінарну течію незмішуваних мікро/нанорідин між рухомими пластинами та коаксіальними циліндрами, що обертаються з різними кутовими швидкостями і мають різні шорсткості. В експериментальній частині роботи досліджено осідання еритроцитів крові в стандартних і мікрокапілярах. На основі отриманих даних запропоновано новий показник для виявлення алергії на медикаменти та харчові продукти, а також експрес-метод на малих об’ємах крові з використанням мікротрубок.

Опис

Ключові слова

механіка, суспензія, агрегація, седиментація, квазілінійна система, метод характеристик, метод динаміки частинок, мікрочастинки, наночастинки, граничні умови прослизання

Бібліографічний опис

Баранець, Віталія Олександрівна. Задачі механіки суспензій частинок, що агрегують : автореферат дисертації ... кандидата фізико-математичних наук / В. О. Баранець. – Харків, 2021. – 26 с.