Проблеми дослідження агропромислових комплексів у сучасній суспільній географії

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проведено аналіз тематики суспільно-географічних досліджень агропромислових комплексів в Україні з радянських часів до сьогодення. Виявлено особливості, тематику та географію сучасних досліджень АПК. Проаналізовано дисертаційні дослідження з географії АПК за період з 1991 до 2010 р. Показано перспективні напрями досліджень АПК в умовах глобалізації та розбудови ринкової економіки.

Опис

Ключові слова

агропромисловий комплекс, сільськогосподарське районування, виробнича спеціалізація, територіальна організація, суспільно-географічні дослідження

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2009. – Вип. 9(2) – С.35-40.