Програма та методичні рекомендації до виробничої зовнішньоекономічної практики (для студентів напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-05-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Програма розкриває мету, завдання та зміст виробничої зовнішньоекономічної практики, відображає різноманітні аспекти проведення практики, містить методичні рекомендації для студентів з питань проходження та оформлення результатів практики

Опис

Видання призначене для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини».

Ключові слова

зовнішньоекономічна практика, виробнича практика, щоденник практики, звіт з практики, зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Бібліографічний опис