До питання визначення місця соціальної інфраструктури у народному господарстві

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Суспільно-географічні дослідження соціальної інфраструктури є досить актуальними, оскільки трансформаційні процеси в економіці України викликають підвищення ролі соціальної складової господарства країни. Важливу роль у цьому відводиться саме соціальній інфраструктурі, оскільки вона забезпечує оптимізацію суспільного розвитку, всебічного розвитку особистості, вдосконалення способу життя суспільства. Питання розвитку соціальної інфраструктури вивчають різні науки, зокрема соціологія, регіональна економіка тощо, і серед них важливе місце посідає суспільна географія, оскільки вона досліджує територіальні аспекти розвитку соціальної інфраструктури, природні та соціально-економічні фактори, що впливають на розвиток соціальної інфраструктури в регіоні.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

народне господарство, соціальна сфера, соціальна інфраструктура

Бібліографічний опис