Мотив подорожі-ініціації в романі Джона Апдайка «Бразилія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується роман американського письменника Джона Апдайка «Бразилія», який є авторським прочитанням архаїчного кельтського міфу про трагічне кохання Трістана та Ізольди. В результаті аналізу виявлено, що романну структуру «Бразилії» формують два плани: міфологічний і реалістичний. Міфологічний план імпліцитний: подорож головних героїв, Трістана та Ізабел, у реалістичній площині представляє їх ініціацію на міфологічному рівні. Аналіз функціонування мотиву подорожі-ініціації дозволяє виявити його смислоутворюючу функцію у формуванні міфологічного метатексту і загальної моделі світу роману.

Опис

The article deals with Brazil, the novel by an American writer John Updike, which is the author s interpretation of archaic Celt myth about tragic love of Tristan and Izolda. As the analysis proves, the novel structure of Brazil is formed up by two lines mythological and realistic. The implicit mythological line, Tristan and Isabel s trip, introduces their initiation through realistic perspective at mythological level. The analysis of trip-initiation motive functioning reveals its semantic-making function in formation of mythological metatext as well as general model of the novel world.

Ключові слова

міфомотив, ініціація, роман

Бібліографічний опис

Кравець О.М. Мотив подорожі-ініціації в романі Джона Апдайка «Бразилія» / О.М. Кравець // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 873, вип. 58. – С. 102 – 107