Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи до розуміння суті інноваційних процесів, що відбуваються в вітчизняній освіті та узагальнено показники, які характеризують основні параметри освітнього комплексу. Визначено перспективи розвитку освіти на шляху її модернізації та реформування. Modern approaches to understanding of essence innovative processes which are passing in a domestic education are analysed and the indicators characterising key parameters educational complex are generalised. Prospects of a development education on a way of its modernisation and reforming are defined.

Опис

Ключові слова

освітній комплекс, територіальна організація, реформування, модернізація, образовательный комплекс, территориальная организация, реформирование, модернизация, educational complex, territorial organisation, reforming, modernisation

Бібліографічний опис

Байназаров А.М. Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього комплексу України / А.М. Байназаров // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 65–71.