Про гідрогеологічні пам’ятки природи Харківщини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Вперше харківські джерела, колодязі і свердловини на воду розглянуто в якості гідрогеологічних пам’яток природи. Обґрунтована їх комплексність як об’єктів з геологічними, гідрогеологічними і гідрологічними ознаками. Відокремлено об’єкти державного (гідрогеосайти), регіонального і місцевого значення. Обґрунтована необхідність їх охорони. For the first time the springs and artesian wells of Kharkov region as nature hydrogeological monuments were characterized. These monuments as complex objects with their geological, hydrogeological and hydrological properties were based. The objects of state (hydrogeosites), regional and local importance were distinguished. The necessity of them protection was based.

Опис

Ключові слова

гідрогеологічна пам’ятка, гідрогеосайт, джерело, охорона пам’яток природи, hydrogeological monument, hydrogeosite, spring, natural monuments protection

Бібліографічний опис

Космачов В.Г. Про гідрогеологічні пам’ятки природи Харківщини / В.Г. Космачов, М.В. Космачова, І.К. Решетов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 864. Сер.: Геологія–географія-екологія. – Вип. 30. – С. 52–57.