Юрій Шевельов про періодизацію історії української літературної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Автор дає огляд періодизацій історії української літературної мови й з'ясовує внесок Ю. Шевельова в розробку проблеми. Звернено увагу на те, що вчений говорить про етапи розвитку літературних мов України (а не української літературної мови), показує, що один тип літературної мови переростав в інший. Назви періодів та їх приблизні межі виразно корелюють і майже завжди збігаються з шевельовською періодизацією історії живої української мови. Проаналізовано дискусійні положення, указано перспективи доповнення й розширення розглядуваної періодизації.

Опис

The author reviews the periodizations of history of the Ukrainian literary language and elucidates Shevelov's contribution to the problem elaboration, emphasizing that the scholar discusses the development stages of literary languages in Ukraine (not the Ukrainian literary language) and shows how one type of the literary language develops into another. The names of the periods and their rough limits explicitly correlate with and almost without exception correspond to Shevelov's periodization of history of the living Ukrainian language. The article analyzes debatable questions, presents the prospects for developing and extending the periodization.

Ключові слова

періодизація історії української літературної мови, тип літературної мови, церковно-слов'янська мова, «руська» мова, «простая» мова, сучасна українська літературна мова

Бібліографічний опис

Геращенко О.М. Юрій Шевельов про періодизацію історії української літературної мови / О.М. Геращенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С.26 - 29