Особливості інноваційно-креативної функції великого міста (на прикладі міста Харкова)

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Суспільно-економічні перетворення, які відбулися в країнах Європи в ХІХ-XX ст. призвели до швидкого зростання чисельності міського населення та формування великих міських поселень. Міста-мільйонери, які детермінували розвиток науково-технічного прогресу, почали виконувати різноманітні функції, в тому числі й на державному рівні. З часом починають з’являтися нові типи міст, так звані метрополіси. Нині метрополіси концентрують значну частину демографічного, економічного, культурного, наукового потенціалу держав світу, тому дослідження особливостей їхнього розвитку на сучасному етапі має важливе теоретичне та практичне значення для України. Місто Харків є одним з найбільших міст України, тому аналіз його метрополітарних функції є важливою проблемою суспільно-географічних досліджень.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

місто, велике місто, метрополіс

Бібліографічний опис