Коротко про життя і діяльність Агапія Гончаренка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Статтю присвячено проблемам оцінювання фактів біографії і діяльності Агапія Гончаренка – видатного представника української діаспори в Америці. В історії світової культури А. Гончаренко посів місце непримиренного борця проти російського царату, першого популяризатора творів Тараса Шевченка в англомовному світі. Статья посвящается проблемам оценки фактов биографии и деятельности Агапия Гончаренко – выдающегося представителя украинской диаспоры в Америке. В истории мировой культуры А. Гончаренко занял место непримиримого борца против российского царизма, первого популяризатора призведений Тараса Шевченко в англоязычном мире. The article is devoted to the problem of assessment of the facts of the biography and activities of Agapius Honcharenko, an outstanding representative of the Ukrainian Diaspora in America. In the history of world culture, A. Honcharenko took the place of an uncompromising fighter against Russian tsarism, the first popularizer of the works of Taras Shevchenko in the English-speaking world.

Опис

Ключові слова

Агапій Гончаренко, Аляска, Каліфорнія, визвольний рух, видавництво, газета, часопис, Агапий Гончаренко, Калифорния, освободительное движение, издательство, газета, журнал, Agapius Honcharenko, Alaska, California, liberation movement, publishing house, newspaper, magazine

Бібліографічний опис

Удовенко Л. О. Коротко про життя і діяльність Агапія Гончаренка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 100–106.