Структурно-функціональні особливості „заборонно-залякувальних” повір’їв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті подано визначення „заборонно-залякувальних” повір’їв, розглянуто їх структурно-функціональні особливості. З’ясовано, що „заборонно-залякувальні” повір’я виконують застерігаючу та виховну функції, становлять своєрідну систему правил, яка регламентує побутову та господарську діяльність особи, колективу тощо. Порівняно також ці мовні одиниці з прислів’ями та приказками. Article deals with definition of „prohibitively-intimidation” superstitions, their structure functional features were considered. It emerged that “prohibitively-intimidation” superstitions perform warning and educative functions and are singular article, which regulates communal and economical activity of person, collective and etc. These units of language are compared with proverbs and sayings in article.

Опис

Сердега Руслан Леонідович, к. філол. н., старший викладач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

повір'я, „заборонно-залякувальне” повір'я, приказка, прислів’я

Бібліографічний опис

Сердега Р.Л. Структурно-функціональні особливості „заборонно-залякувальних” повір’їв / Р.Л. Сердега // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 371 – 375