Семантико-асоціативне поле дієслова в свідомості україномовних дівчат та дівчат-білінгвів 3-4 років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена актуальній для сучасного мовознавства проблемі дослідження особливостей дитячого мовлення. В роботі запропоновані деякі результати серії вільних асоціативних експериментів з дітьми 3-5 років, що були проведені автором у Харкові та Львові. Пропонується аналіз семантико-асоціативного поля дієслова у мовній свідомості україномовних дівчат та дівчат-білінгвів молодшого дошкільного віку, що був здійснений шляхом дослідження реакцій-дієслів, отриманих від дівчат 3-4 років на стимули-дієслова. The paper is devoted to the topical problem of contemporary linguistics and specifically to the children's speech researches. It presents some results of free association experiments with the children of 3-5, which were carried out by the author in Kharkiv and Lviv. The analysis of verb semantic-association field in the linguistic consciousness of Ukrainian speaking children and bilinguals of junior preschool age, which was received at verb-stimuli during the free association ex-periment with girls of 3-4 is given there.

Опис

Галунова Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

дитяче мовлення, вільний асоціативний експеримент, соціопсихолінгвістика, мовна свідомість, дієслово

Бібліографічний опис

Галунова Н.М. Семантико-асоціативне поле дієслова в свідомості україномовних дівчат та дівчат-білінгвів 3-4 років / Н.М. Галунова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 349 – 354.