Динаміка чисельності діазотрофів у кореневій зоні ізогенних за генами Vrn ліній пшениці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-10

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Товариство мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

Анотація

У польовому досліді визначали зміну чисельності діазотрофів та нітрогеназної активності у кореневій зоні ізогенних моногенодомінантних за генами Vrn ліній пшениці впродовж онтогенезу від фази кущіння до колосіння. Чисельність діазотрофів та активність нітрогенази в онтогенезі зростали у всіх ліній незалежно від їх генотипу. У озимого сорту, рецесивного за всіма локусами Vrn, який не переходив до колосіння, зазначені показники були нижчими, ніж у ліній ярого типу розвитку – Vrn-A1, Vrn-B1 та Vrn-D1. Серед ярих ліній більшість показників були нижчими у рослин лінії Vrn-B1, які значно пізніше переходили у фазу колосіння, ніж лінії Vrn-A1 та Vrn-D1. Зроблено припущення, що відмінності за інтенсивністю азотфіксації та чисельністю діазотрофів у ризосфері пшениці різних ліній пов’язані зі станом локусів генів Vrn – домінантнім чи/або рецесивним. Вірогідно, що вони, опосередковано, через зміну інтенсивності метаболічних процесів у ліній, впливають на склад та інтенсивність кореневих виділень, що обумовлює різний рівень асоціативної азотфіксації у досліджуваних ліній.

Опис

Ключові слова

асоціативна азотфіксація, ізогенні лінії пшениці, діазотрофи, кореневі ексудати, гени Vrn

Бібліографічний опис

Самойлов А.М., Жмурко В.В. Динаміка чисельності діазотрофів у кореневій зоні ізогенних за генами Vrn ліній пшениці // Мікробіологічний журнал, 2012, Т. 74, №5. - С.92-98