Об интимизации повествования в «монодрамах» Евгения Гришковца

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті досліджується специфіка оповідної поетики у «монодрамах» Євгена Гришковця. Результатом аналізу є висновок щодо прагматичної природи наративу цих текстів. Features of a narration in texts by Evgeniy Grishkovets are investigated in this article.

Опис

Ключові слова

Гришковец, монодрама, интимизация повествования

Бібліографічний опис

Бабай П.Н. Об интимизации повествования в «монодрамах» Евгения Гришковца / П.Н. Бабай // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 727. Сер.: Філологія. – Вип. 47. – С. 160 – 164