Взаємодія влади та бізнесу в країнах незахідного політичного процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Розглядається специфіка незахідного політичного процесу в ракурсі взаємин влади та бізнесу в країнах, де реалізовувався проект „наздогінної” модернізації. Аналізується роль бізнесу в процесі розбудови демократії й ринкової економіки. Порівнюються наслідки реформування на пострадянському просторі та країнах Південно-Східної Азії.

Опис

Ключові слова

незахідний політичний процес, влада, бізнес, „наздогінна” модернізація, „захоплення” держави, „приватизація” влади, економічні й політичні свободи, пострадянський простір, Південно-Східна Азія, незападный политический процесс, власть, бизнес, „догоняющая” модернизация, „захват” государства, „приватизация” власти, экономические и политические свободы, постсоветское пространство, Юго-Восточная Азия

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2013.- № 1060.- С.150-154.