Індивідуально-психологічні особливості жіночої сексуальності

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2011. У роботі проаналізовано роль параметрів психосексуального розвитку та їх вплив на дорослу сексуальність жінки. Вивчений зв'язок симптомокомплексу маскулінності/фемінінності та компонентів інфантильної сексуальності жінки. Загальна структура сексуальності представлена п'ятьма компонентами, які демонструють багаторівневу організацію жіночої сексуальності та відповідають п'яти архетипам, представлених у міфологічній літературі. Ґрунтуючись на класифікації параметрів інфантильної сексуальності була виявлена типологія жіночої сексуальності, яка характеризує певні типи сексуальної поведінки. Особливості тілесної ідентичності та задоволеності тілом несуть семантику сексуальності та мають вікову динаміку. Знайдений зв'язок властивостей особистісних характеристик із жіночою сексуальністю. Аналіз психосемантичних особливостей сексуальності дозволив визначити розуміння сексуальності у жінок, суб’єктивний показник сексуального задоволення та його роль у реалізації сексуального фантазування, сексуальних сценаріїв, структури кохання та партнерських стосунків. Розроблена програма психокорекції «Шлях до жіночності» та наведена її ефективність.

Опис

Ключові слова

інфантильна сексуальність, зріла сексуальність, жіноча реалізація, фемінінність, маскулінність, інфантильні травми

Бібліографічний опис

Смахтіна Н.О. Індивідуально-психологічні особливості жіночої сексуальності. – автореф. дис. канд. психол. н.(19.00.01 ) / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2011. - 20 с.