Суспільно-географічні особливості формування інвестиційної привабливості Харківського регіону

Анотація

Стаття присвячена виявленню суспільно-географічних особливостей формування інвестиційної привабливості Харківського регіону. Для аналізу обрано демографічні та соціально-економічні показники. Розраховано інтегральний показник умов формування інвестиційної привабливості районів як суми індексів за кожним показником та на цій основі проведено їх ранжування. Виділено шість груп районів за рівнем інвестиційної привабливості. Встановлено, що даним показником в регіоні спостерігаються значні територіальні відмінності, найбільш інвестиційно привабливими є райони північної частини області

Опис

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Геологія – Географія – Екологія». – Випуск № 1084. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2013. – 278 с.

Ключові слова

інвестиційна привабливість, індексний метод

Бібліографічний опис